Zmeny organizácie vyučovacieho procesu na EZŠ (kvôli koronavírusu)

Z usmernenia ministerstva školstva

  • Prerušuje sa vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 16. do 27. marca 2020 vrátane.
  • Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi.
  • V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v školách a školských zariadeniach.
  • Zápis prvákon zostáva zatiaľ nezmenený – na Evanjelickej základnej škole 3. a 4. apríla 2020.
  • Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020.
  • Na Evanjelickom lýceu bude riadny termín prijímacích pohovorov 15. apríla 2020, náhradný termín bude 22. apríla 2020.
  • Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.