Výsledky dodatočných prijímacích skúšok do 1. ročníka osemročného gymnázia

Všetci žiaci, ktorí robili dodatočné prijímacie skúšky,  splnili podmienky prijímacích pohovorov a budú prijatí do 1. ročníka osemročného gymnázia Evanjelického lýcea.

Rozhodnutia o prijatí budú zaslané zákonnému zástupcovi elektronickou poštou a aj listom dňa 26. 6. 2017 (pondelok).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.