Vianočný pozdrav od Občianského združenia Lýceum

Vážení zamestnanci Evanjelického lýcea!
dovoľte mi, aby som Vám  v mene Občianskeho združenia Lýceum a Rady rodičov s blížiacim sa koncom kalendárneho roka 2021 zapriala príjemné  a pokojné vianočné  sviatky,  aby ste ich prežili  v zdraví  a v kruhu svojich blízkych.  Tiež Vám želám, aby ste šťastne vykročili do Nového roku 2022, mali v ňom osobné i pracovné úspechy.
 
 Ďakujem za výbornú spoluprácu a pedagógom lýcea za vzdelávanie študentov v týchto nepriaznivých časoch.
 S úctou a vďakou všetkým zamestnancom Lýcea, ktorí pomáhajú udržať kredit  a chod školy.
 
 Gabriela Gavurníková
 OZ Lýceum