Termíny

 

5-ročné bilingválne štúdium 

  • 8. 12. 2021 – Deň otvorených dverí
  • marec/apríl 2022 (na základe rozhodnutia Okresného úradu BA)
    • prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
    • prijímacie skúšky z matematiky
    • prijímacie skúšky z anglického jazyka
    • prijímacie skúšky z evanjelického náboženstva

Každý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na Evanjelickom lýceu bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou, zaslanou najneskoršie päť dní pred konaním prijímacích skúšok.

Podrobnejšie informácie o podmienkach prijatia sú na tejto stránke.


8-ročné gymnázium

Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutím Okresného úradu Bratislava nedostalo Evanjelické lýceum povolenie otvoriť pre školský rok 2021/2022 prímu 8-ročného programu sa prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022 neuskutočnia.

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.