Prečo ísť k nám?


10+1 dôvodov, prečo si vybrať bilingválne štúdium na lýceu

 1. Od prvého ročníka sa na chodbách, v triedach, v jedálni – všade – stretávate s americkými lektormi, ktorí s vami hovoria iba v angličtine (a veľmi radi).
 2. Používame edupage na všetko – už nemáme papierové triedne knihy, v edupage si vždy nájdete suplovanie, oznamy o písomkách, známky a všetky iné správy súvisiace s vyučovaním.
 3. Máme školskú posilňovňu, ktorú môžeme využívať, a tiež máme k dispozícii fakt veľkú telocvičňu.
 4. Naša učebňa informatiky je vybavená moderne, navyše dočasne požičiame notebooky študentom, ak sa im pokazí ich domáci počítač.
 5. Interaktívne tabule má kde-kto (my máme dve), ale my máme v takmer každej učebni aj dataprojektor! A nechýba ani wifi.
 6. Na škole začala fungovať školská firma, a tiež pribudol voliteľný predmet Aplikovaná ekonómia.
 7. Každú stredu máme chapel a pre tých, ktorí majú záujem, máme špeciálnu miestnosť na stíšenie, zamyslenie, či modlitbu.
 8. Priamo v škole máme anglickú a slovenskú knižnicu a v nej všetku povinnú literatúru.
 9. Internát (pre tých z ďaleka), je súčasťou školy, takže denne títo študenti ušetria kopec času, ktorý by inak stratili v doprave.
 10. Náš bufet s čerstvým pečivom každý deň a miestom vás poteší o to viac, že počas prestávok využijete aj priestor na sedenie, kde si to čerstvé pečivo budete môcť zjesť. 🙂

Okrem toho sa naši študenti zúčastňujú mnohých, mnohých akcií (exkurzie, besedy, imatrikulácia, garden party, turkey party, spirits week, a pod.).


Hľadáte školu pre vášho budúceho prváčika?

Máme pár dôvodov, prečo si vybrať nás:

 1. Angličtinu vyučujeme od 1. ročníka, v piatom ročníku pribúda nemčina.
 2. Máme otvorené rôzne záujmové krúžky, a tiež žiaci absolvujú plavecký výcvik, kurz korčuľovania, pobyty v škole v prírode.
 3. Ranný školský klub detí je otvorený od 6:30 hod, poobede do 17:00 hod.
 4. Výchovu vedieme v duchu učenia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, pričom spolupracujeme aj  s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava I.
 5. Deti majú zabezpečené obedy v školskej jedálni priamo v areáli školy.
 6. Okrem toho venujeme čas aj návšteve divadiel, spolupráci s Bibianou a Slovenskou národnou galériou.
 7. Aj v budove na Palisádach máme interaktívnu tabuľu a dataprojektory, a od školského roka 2016/2017 aj naozaj kvalitne vybavenú počítačovú učebňu so skvelým správcom. 🙂
 8. Podporujeme študentov v matematických a recitačných súťažiach.
 9. Používame internetovú žiacku knižku a od školského roka 2016/2017 už aj elektronickú triednu knihu.
 10. Využívame školskú a mestskú knižnicu (oddelenie detskej literatúry).

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.