Prečo ísť k nám?


10+1 dôvodov, prečo si vybrať bilingválne štúdium na lýceu

  1. Od prvého ročníka sa na chodbách, v triedach, v jedálni – všade – stretávate s americkými lektormi, ktorí s vami hovoria iba v angličtine (a veľmi radi).
  2. Používame Edupage na všetko – už nemáme papierové triedne knihy, v Edupage si vždy nájdete suplovanie, oznamy o písomkách, známky a všetky iné správy súvisiace s vyučovaním.
  3. Máme školskú posilňovňu, ktorú môžeme využívať, a tiež máme k dispozícii fakt veľkú telocvičňu.
  4. Naša učebňa informatiky je vybavená moderne, navyše dočasne požičiame notebooky študentom, ak sa im pokazí ich domáci počítač.
  5. Interaktívne tabule má kde-kto (my máme dve), ale my máme v takmer každej učebni aj dataprojektor! A nechýba ani wifi.
  6. Na škole už niekoľko rokov úspešne funguje školská firma, a tiež pribudol voliteľné semináre z ekonómie.
  7. Každú stredu máme chapel a pre tých, ktorí majú záujem, máme špeciálnu miestnosť na stíšenie, zamyslenie, či modlitbu.
  8. Priamo v škole máme anglickú a slovenskú knižnicu a v nej všetku povinnú literatúru.
  9. Internát (pre tých z ďaleka), je súčasťou školy, takže denne títo študenti ušetria kopec času, ktorý by inak stratili v doprave.
  10. Náš bufet s čerstvým pečivom každý deň a miestom vás poteší o to viac, že počas prestávok využijete aj priestor na sedenie, kde si to čerstvé pečivo budete môcť zjesť. 🙂

Okrem toho sa naši študenti zúčastňujú mnohých, mnohých akcií (exkurzie, besedy, imatrikulácia, garden party, turkey party, spirits week, a pod.).

 

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.