Spomíname…

 

List Rímskym 8; 35, 38 a 39: „Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“


Milé kolegyne, kolegovia, žiaci, študenti, rodičia a priatelia školy.

V našom živote je to už raz tak, dnes sme tu a sami nevieme, či tu budeme aj zajtra! Veľa ľudí, či už mladých, alebo starých si myslí, mňa sa smrť netýka.

Pred rokom – 11.9.2019 – sme si to však mohli uvedomiť veľmi osobne na našej škole, keď náhle opustila tento náš pozemský svet naša milovaná kolegyňa, učiteľka, priateľka Lydka Leonová.

Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte spolu s nami tichú spomienku na jej pamiatku a aj modlitbu s prosbou, nech nezabúdame, aký je nestáli náš život a len v živom, milostivom Bohu môžeme mať nádej večného života skrze Božieho Syna Ježiša Krista.

Pokoj a láska Kristova nech je s vami.

 

Mgr. Karolína Konopeusová – duchovná správkyňa EZŠ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.