Smutný oznam

„Pán Ježiš je dobrý a miluje nás.“ Tieto slová budú znieť v našich ušiach aj keď hlas, ktorý ich vravieval už medzi nami nezaznie. Naša pani učiteľka, kolegyňa a priateľka Lýdia Leonová  je už s našim Pánom.

So zármutkom Vám oznamujeme, že odišla náhle v utorok 10. septembra
2019.

Pôsobila na našej škole niekoľko rokov a bola skutočne Božím nástrojom a viedla zverené deti v láske a pokoji. Jej odchod z tejto časnosti nás všetkých bolí, no veríme, že raz sa s ňou stretneme a budeme spoločne prebývať u nášho nebeského Otca. Nech Pán Boh potešuje každého z nás, kto sme ju poznali a s láskou na ňu spomíname.

Vedenie  a zamestnanci EZŠ a EL Palisády

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.