Slávik Slovenska 2018

Víťazky školského kola súťaže Slávik Slovenska 2018 v speve slovenských ľudových piesní  sa  10. Mája 2018 zúčastnili obvodného kola v priestoroch ZUŠ na Panenskej ulici.

Súťažilo sa v troch kategóriách. Súťažiaci mali zaspievať jednu pieseň z predpísaného Spevníka  vydávaného každoročne pre túto súťaž a jednu pieseň podľa vlastného výberu. Jedna sa spieva bez sprievodu hudobného nástroja, druhá pieseň so sprievodom. Pri výbere piesní je vhodné prihliadať na piesne z regiónu, ktorý súťažiaci reprezentuje. Zaspievať intonačne čisto, rytmicky presne  a s citom dané skladby je náročné aj pre profesionálov. Vyžaduje si to prípravu, nácviky, hlasovú hygienu. U niekoho hrá pri predvedení skladieb svoje i tréma.

I keď opäť aj tento rok bola atmosféra príjemná a prajná. Našu školu krásne reprezentovali dve žiačky: v  2. kategórii žiačka Prímy A z  Evanjelického lýcea (Palisády) a  v 1.kategórii  žiačka 3.A triedy z Evanjelickej ZŠ, ktorá získala aj 3. miesto v tejto súťaži. Srdečne blahoželáme!

(Text + foto: Mgr. Žitňanová Ľuboslava)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.