Projektová súťaž – Historia magistra vitae

Žiaci Sekundy A a Sekundy B Evanjelického lýcea a žiak 5. ročníka Evanjelickej základnej školy sa zapojili do projektovej súťaže Historia magistra vitae.  Vytvorili originálne a pútavé práce na tému Radosti a starosti vladárov.

Slávnostné otvorenie výstavy a vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 30. 11. 2016 v priestoroch ZŠ Tupolevova, do súťaže bolo prihlásených 14 škôl.

Práca, ktorú vytvorili žiačky Sekundy A – Dea Petra KušnyérováVeronika Vajglová získala 1. miesto,0 za čo im srdečne blahoželáme.

Ďalší žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže: Zuzana Grančičová, Miroslava Rovňáková, Laura Istvanovicsová, Carlotta Petra Joffe, Edita Urbanová, Ondrej Valašík a Marcel Chlpík.

(Text napísala p. učiteľka Eva Šallingová.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.