Podpora rozvoja športu na rok 2019

V minulom školskom roku sme sa zapojili do projektu vyhláseného Úradom vlády Slovenskej republiky. Obsahom tohto projektu bola “Podpora rozvoja športu na rok 2019” s finačnou dotáciou na materiálne vybavenie športovými potrebami, náradím a náčiním.V rámci tohto projektu bol nákup športového materiálu pre školu dotovaný a realizovaný v decembri 2019 z ÚV SR 4000€ a darom sponzora 790€.

Celý program “Podpora rozvoja športu na rok 2019” bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky.

Realizáciou tohto programu očakávame kvalitnejšie využívanie všetkých pohybových aktivít na škole, hlavne povinnej telesnej a športovej výchovy s účelnejším materiálnym vybavením za pomoci horeuvedeného projektu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.