Po stopách Štúrovcov

  1. júna 2017 trieda Sekunda B absolvovala prvú zo série exkurzii Po stopách štúrovcoch. Vybrali sme sa do Hlbokého – miesta pôsobenia jedného z najbližších Štúrových spolupracovníkov – Jozefa Miloslava Hurbana. Tento rok si pripomíname 200. výročie narodenia tohto národného buditeľa, evanjelického farára, spisovateľa, novinára a politika.

Program sme začali už v mikrobuse, kde p. uč. Vereščáková pripravila kvíz pre žiakov, ktorým zábavnou formou priblížila najvýznamnejšie udalosti týkajúce sa života a diela J. M. Hurbana. P. uč. Holická zasa diskutovala so žiakmi o osobitostiach regiónu Záhorie z geografického hľadiska.

Po príchode do Hlbokého sme sa zúčastnili Svätodušných bohoslužieb, ktorých program obohatili i naši žiaci piesňou a Lotka zarecitovala báseň od M. Rúfusa. Po bohoslužbách sme navštívili Pamätnú izbu J. M, Hurbana. Pani sprievodkyňa deťom porozprávala o živote a diela Hurbana, o jeho pôsobení ako evanjelického farára v Hlbokom, o jeho národobuditeľských aktivitách, vydaní zatykača i peripetiách pri pochovávaní Hurbana na miestnom cintoríne.

Po prehliadke pamätnej izby nás pán farár Šefčík pozval na občerstvenie na faru, práve do miestností, kde sa Hurban stretával so Štúrovcami a odohrávali sa jedny z najvýznamnejších rozhodnutí v národooslobodzovacom boji. Výbornými zákuskami, skalickým trdelníkom a čajíkom sa hlbocké tetušky veľmi zavďačili naším deťom – hladoškom.

Pán farár Šefčík nás ešte zaviedol ku starému hrobu J. M. Hurbana na cintoríne i k jeho mohyle, ktorú navrhol architekt D. Jurkovič. Odtiaľ sme už smerovali na faru v Senici, kde bol pre nás už pripravený voňavý obed, ktorý si deti veľmi pochvaľovali. Za toto hodovanie s prehýbajúcimi sa stolmi patrí veľká vďaka pani Šefčíkovej a niekoľkým senickým tetám z cirkevného zboru.

Mali sme možnosť si pozrieť i senický evanjelický kostol a pamätnú izbu, ktorú zriadil p. farár významným osobnostiam, ktoré pôsobili v Senici,  napr. M. M. Braxatoris – Sládkovičov,  J. Bežo,  P. Gašpar, P. Fajnor, P. Vaníček a ďalší.

Ďalšou zastávkou bola zrúcanina hradu Branč, kde nás sprevádzal p. farár Šefčík. Rozprával aj o väznení evanjelických farárov v kazematoch na hrade.  Na pamiatku týmto pohnutým udalostiam sa každý rok na hrade konajú 5. júla oslavy.

Našu exkurziu sme ukončili v Skalici prechádzkou po historickom centre mesta s jeho najvýznamnejšími pamiatkami: katolícky kostol, Jezuitský kláštor, Spolkový dom súčasné Záhorácke múzeum, Radnica. Vyšli sme aj k rotunde sv. Juraja a ku kalvárii. Exkurziu ukončila sladká bodka – výborná skalická zmrzlina:)

« 1 of 3 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.