Zubné kefky

V školskom roku 2018/19 škola pokračovala v projekte EkoAlarm. Jednou z aktivít projektu bolo separovanie zubných kefiek v spolupráci s firmou Curaprox. Za 100 ks vyzbieraných ľubovoľných kefiek škola získa jeden plastový kôš na separovaný odpad, ktorý je vyrobený práve z týchto vytriedených kefiek. Žiaci majú priamo v praxi ukázané, že z vytriedeného odpadu sa dá vyrobiť aj niečo užitočné a zároveň sa redukuje množstvo vyprodukovaného odpadu. K 30. marcu 2019 sa vyzbieralo 800 ks zubných kefiek. Škola dostala 8 nových košov na separovanie odpadu v triedach. Po skončení projektu EkoAlarm škola pokračuje v spolupráci s firmou CuraProx a naďalej žiaci separujú zubné kefky. Do konca 2. polroka školského roku 2018/19 žiaci vyzbierali ešte 133 kefiek značky Curaprox a 138 ks zubných kefiek od iných výrobcov.

 

Zber použitých zubných kefiek začne opäť 1.10.2019, ukončený bude 31.5.2020. (Pre zubné kefky je pripravená nádoba vedľa vrátnice.)

 

Koordinátorkou zberu použitých zubných kefiek je pani učiteľka Holická.

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.