Všetky udalosti EZŠ

Prijímacie konanie do bilingválnej sekcie s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým

Start date: 15.02.2021

End date: 12.05.2021

Location: Vranovská 2

 

Vážení rodičia žiakov Evanjelickej základnej školy, v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení a návratom žiakov do školy by sme Vás radi oboznámili s plánom adaptačného a poadaptačného obdobia vzdelávania žiakov Evanjelickej základnej školy, ktorý bol vytvorený k postupnému návratu žiakov  I. a II. stupňa základnej školy a k prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a adaptáciu žiakovRead More

Dve percentá pre lýceum

Start date: 08.02.2021

End date: 30.04.2021

Zápis do prvého ročníka EZŠ pre šk. rok 2021/2022 – ZMENA TERMÍNU

Start date: 29.04.2021

End date: 30.04.2021

Location: Palisády 57

Zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2021/2022 na plnenie povinnej školskej dochádzky sa v Evanjelickej základnej škole, Palisády 57, Bratislava uskutoční na pracovisku školy v termínoch: 29. 4. 2021 (štvrtok) od 14.00 do 18.00 hod. 30. 4. 2021 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod. Budeme radi, akRead More

Dobručko – príprava na prijímacie pohovory

Start date: 13.03.2021

End date: 24.04.2021

Location: Online

Milí nádejní lýceisti!

Do práce na bicykli 2020

Start date: 01.09.2020

End date: 30.09.2020

Biela pastelka

Start date: 18.09.2020

End date: 30.09.2020

Milí priatelia, študenti, kolegovia, v piatok 18. 9. 2020, bude na pôde EL v Petržalke Verejná zbierka Biela pastelka 2020.Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáhaRead More

Výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa pre EZŠ

Start date: 30.06.2020

End date: 31.07.2020

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanieRead More

Prijímacie pohovory na bilingválne štúdium

Start date: 06.05.2020

End date: 31.05.2020

Location: Vranovská 2

Výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa

Start date: 04.05.2020

End date: 31.05.2020

 Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanieRead More

Vyučovanie na EZŠ aj na EL je prerušené do odvolania.  Vrámci sprísnenej prevencie pred korona vírusom rozhodol zriadovateľ školy prerušiť vyučovanie ako aj všetky aktivity základnej aj strednej školy, teda vyučovanie všetkých tried na Palisádoch aj Vranovskej. Uvedomujeme si, že pre viacerých budú tieto opatrenia spôsobovať komplikácie, no ďakujeme zaRead More

2% nám

Start date: 24.01.2020

End date: 30.04.2020

DÔLEŽITÝ OZNAM v súvislosti s koronavírusom

Start date: 28.02.2020

End date: 31.03.2020

DÔLEŽITÝ OZNAM v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku alebo pobyt v rizikových krajinách, vydávam nasledovný oznam s dôležitými informáciami: Tejto téme je potrebné venovať dostatočnú pozornosť, dôsledne dbať na dodržiavanieRead More

Výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa EL a EZŠ

Start date: 02.03.2020

End date: 31.03.2020

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanieRead More

!!!ZRUŠENÉ!!! DOD našej Evanjelickej základnej školy

Date: 10.03.2020

Time: 8,30 - 12.00

Location: EZŠ, Palisády 57

Milí rodičia a nádejní budúci žiaci, je nám to nesmierne ľúto, no Deň otvorených dverí našej EZŠ musíme v tomto okamihu preložiť na náhradný termín. Ten upresníme neskôr – podľa vývoja aktuálnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu.  O náhradnom termíne vás budeme informovať tu na školskom webe, ako aj na školskomRead More

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.