Harmonogram ZŠ


Termíny triednych aktívov, konzultačných hodín a klasifikačných porád na šk. rok 2020/2021


Triedne aktívy a konzultačné hodiny Palisády 57

 • 22. septembra 2020
 • 10. novembra 2020
 • 12. januára 2021
 • 13. apríla 2021
 • 8. júna 2021

Klasifikačné porady Palisády 57

 • štvrťročná: 10. novembra 2020
 • polročná: 26. januára 2021
 • trištvrte ročná: 13. apríla 2021
 • koncoročná: 24. júna 2021

Termíny školských prázdnin v šk. roku 2020/2021


 • jesenné 29. október – 1. november 2020
 • vianočné 23. december 2020 – 7. január 2021
 • polročné 1. február 2021
 • jarné Bratislavský kraj 27. február – 7. marec 2021
 • veľkonočné 1. apríl – 6. apríl 2021
 • letné 1. júl – 1. september 2021

 

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.