Naučme sa viac o vode – Nadácia BVS

Hlavným cieľom projektu “Naučme sa viac o vode” je rozšírenie povedomia detí o vode. V školskom roku 2017/2018 sa naša škola zapojila do programu Modrá škola. Deti sa prednášok zúčastňovali s nadšením, veľa sa naučili o ochrane vody, ale aj celej prírody. V školskom roku 2018/2019 by sme vedomosti detí radi rozšírili návštevou Vodárenského múzea v Bratislave a nákupom kníh do troch oddelení Školského klubu detí, ktoré sa venujú tejto téme. Cieľovou skupinou sú žiaci 1. – 5. ročníka Evanjelickej základnej školy (cca. 115 žiakov).

V rámci projektu Modrá škola sa tento rok chceme zamerať na pochopenie podstaty vody, akým spôsobom a prečo voda vzniká, sledovať jej kolobeh v prírode, získať vedomosti o jej vlastnostiach, akým spôsobom je možné chrániť vodu pred znečistením, ako znečisteniu predchádzať,… Snahou školy je prostredníctvom všetkých týchto aktivít rozšíriť u detí vedomosti v environmentálnej oblasti.

Aktivity je možné realizovať vďaka finančnému príspevku od Nadácie BVS vo výške 500 eur.

Konkrétne aktivity, ktoré sa nám aj vďaka podpore Nadácie BVS podarilo realizovať:

  1. Osadenie pitnej fontány v priestoroch školy
  2. Vybavenie Školského klubu detí náučnými knihami o vode
  3. Zabezpečenie prepravy pre žiakov a návšteva Vodárenského múzea v Bratislave s odborným výkladom

Realizácia projektu: február 2019 až máj 2019.

Koordinátorom projektu je Martin Demko.


Záverečné práce žiakov 2.B a 4.A po návšteve vo Vodárenskom múzeu

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.