Do práce na bicykli

Národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne od 1. marca do 5. mája 2019 a v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Do školy na bicykli, kolobežke, peši, autobusom,…

Po intenzívnej komunikácii s vyhlasovateľom súťaže sme sa dozvedeli niekoľko dôležitých informácií:

 • áno, do súťaže sa môžu prihlásiť aj žiaci, každoročne sa prihlási aj niekoľko Materských škôl
 • a môžete sa prihlásiť aj vy, rodičia
 • za cestu do školy a zo školy na bicykli dieťaťa mladšieho ako 15 rokov zodpovedá rodič, nakoľko v zmysle zákona osoba mladšia ako 15r. môže ísť po ceste na bicykli len v doprovode dospelej osoby a povinne s prilbou
 • NIE JE POTREBNÉ CHODIŤ LEN NA BICYKLI, ekologická doprava je aj kolobežka, in-line korčule, pešo, dokonca aj verejná doprava
 • súťaž trvá celý máj, teda od 1.5.2019 – 31.5.2019
 • na stránke https://www.dopracenabicykli.eu/ je potrebné sa zaregistrovať, najneskôr do 5.5.2019 (vtedy však už súťaž prebieha 5 dní).

Registrácia

Naša škola je už zaregistrovaná, takže je možné pristúpiť k registrovaniu 2 – 4 členných tímov. Kvôli zjednodušeniu spravovania účtov a komunikácie s vyhlasovateľom kampane, aj žiaci Osemročného gymnázia sa budú registrovať pod menom a IČOm EZŠ.

Registrácia tímu

V registračnom formulári sa vypĺňa mesto, v ktorom súťažíme, názov a IČO spoločnosti, v našom prípade školy (17327172), názov tímu.

Registráciu je potrebné takto vyplniť + vymyslieť a zadať názov tímu.

 

Registrácia jednotlivca

Za spoločnosť/školu je možné zaregistrovať neobmedzené množstvo tímov. Jeden člen tímu musí byť vedúci tímu. Systém je nastavený tak, že funguje na e-mailové adresy, na základe ktorých vytvorí konto súťažiacemu, aby si mohol zadávať do evidencie najazdené kilometre, či už pešo, na bicykli, verejnou dopravou,…

V prípade, že deti nemajú e-mail, je potrebné, aby aspoň vedúci tímu e-mailovú adresu mal. Na ten totiž príde okrem jeho vlastných prihlasovacích údajov aj súhrn tímu, kde bude vidieť nielen všetkých členov, ale aj ich prihlasovacie údaje. Pre registráciu detí, ktoré e-mail nemajú je možné zadať len nejaké formálne e-maily (napr. nemamejl1@azet.sk, bezmejlu2@azet.sk). Pre prihlásenie bežného člena tímu sa potom zadá tento vymyslený e-mail a systémom vygenerované heslo, ktoré dostane spomínaný vedúci v súhrnnom e-maile.

Systém je nastavený tak, že vedúci tímu môže zo svojho konta pridávať jazdy úplne každému členovi tímu, tzn. ak bude vedúcim tímu napríklad rodič, vie zo svojho konta následne popridávať jazdy všetkým deťom v tíme, bez ohľadu na ich prihlasovacie údaje. (nie je potrebné sa prihlasovať z každého konta samostatne 🙂

Zadávať informácie do konta účastníka je ideálne denne, so spätnou platnosťou je to možné len za predchádzajúce 4 dni.

Hoci súťaž trvá až od 1.5.2019, je možné už teraz zadávať evidenciu do systému skúšobne, k 1.5.2019 sa všetko vymaže a pôjde sa na ostro od nuly.

Zloženie tímu je dobrovoľné, malo by však zohľadňovať vek členov, aby bolo jednoznačné, v ktorej vekovej kategórii bude tím hodnotený. Rodičom sa vek spriemeruje podľa väčšiny členov tímu. J

 

Pre lepšie zorientovanie sa v súťaži si môžete prečítať https://www.dopracenabicykli.eu/statut-sutaze

 

Vyhodnotenie a ceny:

V snahe podporiť zdravú súťaživosť medzi rovesníkmi, rozhodli sme sa rozdeliť súťaž do dvoch vekových skupín, t. j.

 1. žiaci 1. stupňa EZŠ
 2. žiaci 2. stupňa EZŠ a OG

Súťažné kategórie v oboch vekových skupinách sú nasledovné:

 • Tím, ktorý najazdí (nachodí, odkolobežkuje, …) najväčší počet km v priebehu trvania súťaže
 • Tím, ktorý sa „alternatívnym“ spôsobom dopraví do školy v najväčší počet dní v priebehu trvania súťaže
 • Jednotlivec, ktorý najazdí (nachodí, odkolobežkuje,…) najväčší počet km počas súťaže

Pre víťazné tímy máme okrem diplomov pripravené atraktívne ceny súvisiace so súťažou. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční po jej ukončení, v priebehu mesiaca jún.

Ale POZOR!

Aj každý, kto sa do a zo školy dopraví alternatívnym spôsobom (inak než autom) aspoň polovicu dní počas mesiaca máj dostane hodnotný darček a diplom.

Zároveň je pre prvých 200 zaregistrovaných účastníkov súťaže pripravený drobný darček.

Koordinátor projektu:

Za pedagógov: Mgr. Petra Palkovičová (petra.palkovicova@evlyceum.sk)

Za rodičov:      Mgr. Pavel Šimove (simove@simove.sk)

V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok, nás prosím kontaktujte.


Súťaž Do práce na bicykli je založená na dôvere a čestnosti účastníkov, a preto veríme, že evidenciu najazdených kilometrov budete vypĺňať pravdivo. Je potrebné podľa vlastného vedomia a svedomia zvážiť reálnosť a správnosť vykazovaných údajov, nakoľko údaje zozbierané počas kampane budú použité aj pre lepšie plánovanie dopravy našom mestách.

 

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.