Blog EZŠ

Poďakovanie učiteľom

Vážení pedagógovia! Dovoľte nám, aby sme Vám v mene Občianskeho združenia  LÝCEUM a Rady rodičov pri Evanjelickom bilingválnom gymnáziu na Vranovskej 2,  vyslovili naše úprimné poďakovanie za Vašu neúnavnú  pedagogickú prácu, ktorú aj v tomto nepriaznivom období  spôsobenom pandémiou COVID – 19,  odovzdávate študentom Lýcea. Vážime si Vašu kreatívnu prácuRead More

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

VYHODNOTENIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU MŠ SR „ČÍTAME RADI“

Milá budúca návštevníčka a milý budúci návštevník našej novovznikajúcej školskej knižnice v priestoroch EZŚ na Palisádach.

Posted in 8-rocne, ezs, uspechy-EZS | Leave a comment

Spomíname…

  List Rímskym 8; 35, 38 a 39: „Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiťRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Protected: Zber dojmov a skúseností s dištančným vzdelávaním

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in 8-rocne, ezs | Enter your password to view comments.

Umelecké krúžky dostupné v budúcom školskom roku

Aj v nasledujúcom školskom roku 2020/21 ponúka Súkromná umelecká škola, Ružová dolina, BA možnosť navštevovať krúžky priamo v budove našej školy.

Posted in 8-rocne, ezs | 2 Comments

Z vyjadrenia ministra školstva, Branislava Gröhlinga

Školy ostanú zatvorené až do odvolania. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. „Písomné maturity” sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda “ústne maturity”, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturitaRead More

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

Zmeny organizácie vyučovacieho procesu na EZŠ (kvôli koronavírusu)

Z usmernenia ministerstva školstva Prerušuje sa vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 16. do 27. marca 2020 vrátane. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v školách a školských zariadeniach. Zápis prvákon zostávaRead More

Posted in ezs | Leave a comment

Adventné služby Božie s odovzdávaním diplomov úspešným riešiteľom

Adventný čas vrcholil a my sme sa už tešili na blížiace sa sviatky pokoja a lásky – teda na Vianoce.

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

13. ročník Prehliadky mladých gitaristov

Dňa 13.11.2019 sa uskutočnil 13. ročník Prehliadky mladých gitaristov, ktorú už tradične organizuje ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave.

Posted in ezs, uspechy-EZS | Leave a comment

Smutný oznam

„Pán Ježiš je dobrý a miluje nás.“ Tieto slová budú znieť v našich ušiach aj keď hlas, ktorý ich vravieval už medzi nami nezaznie. Naša pani učiteľka, kolegyňa a priateľka Lýdia Leonová  je už s našim Pánom. So zármutkom Vám oznamujeme, že odišla náhle v utorok 10. septembra 2019. PôsobilaRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Vyhrali sme v Čerstvých hlavičkách!

Posted in ezs, uspechy-EZS | Leave a comment

Lutherovička – reformácia medzi fľaškami

LyceumHub, JA Firma predstavuje svoj praktický a dizajnovo originálny produkt – Lutherovičku.

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

Aj naši žiaci si v Španielsku vyspievali 1.miesto

Ministerstvo zahraničných vecí SR na svojej stránke zverejnilo informáciu o účasti Bratislavského detského zboru na súťaži v Španielsku, ktorá bola v polovici septembra.

Posted in ezs, uspechy-EZS | Leave a comment

Ďakovné služby Božie

„Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať zasadené… čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu; čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať; čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť…”

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

Duchovná pieseň v Martine v sólovom speve kresťanských piesní

Víťazi školského kola z Evnajelickej ZŠ a EL na Palisádach sa 4.mája 2018 zúčastnili celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa už tradične konalo v priestoroch Biblickej školy v Martine. Súťažiaci v 1. a 2. kategórii spievali 1 pieseň podľa vlastného výberu z Evanjelického spevníka(ES) – bez hudobného sprievodu a 1 detskú či mládežnícku pieseň podľa vlastného výberuRead More

Posted in 8-rocne, ezs, Uncategorized | Leave a comment

Slávik Slovenska 2018

Víťazky školského kola súťaže Slávik Slovenska 2018 v speve slovenských ľudových piesní  sa  10. Mája 2018 zúčastnili obvodného kola v priestoroch ZUŠ na Panenskej ulici. Súťažilo sa v troch kategóriách. Súťažiaci mali zaspievať jednu pieseň z predpísaného Spevníka  vydávaného každoročne pre túto súťaž a jednu pieseň podľa vlastného výberu. Jedna sa spieva bez sprievodu hudobnéhoRead More

Posted in 8-rocne, ezs, Uncategorized | Leave a comment

Celé Slovensko číta deťom

V pondelok, 04. júna 2018, deti z 2., 3., a 4. oddelenia zo školského klubu navštívili Bibianu v rámci akcie “Celé Slovensko číta deťom”, ktorá bola pod  patronátom prezidenta Andreja Kisku.

Posted in ezs | Leave a comment

Karneval v školskom klube

V piatok 01.06.2018 pri príležitosti MDD sa v našom školskom klube uskutočnil karneval.

Posted in ezs | Leave a comment

Športové popoludnie v školskom klube

Posledný májový deň aj keď slnko pražilo, deťom v školskom klube to nevadilo. Mali veľkú radosť, lebo v  prezidentskej záhrade mali športové poobedie.

Posted in ezs | Leave a comment

Modrá škola v školskom klube

Dňa 22.05.2018 prišli do školského klubu pracovníčky p. Tomovčíková a p. Škamlová z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Posted in ezs | Leave a comment

Futbalový turnaj v školskom klube detí

V mesiaci máj pani vychovávateľky už tradične organizovali v školskom klube detí vydarenú aktivitu – futbalový turnaj.

Posted in ezs | Leave a comment

Deň PET fľaše 2018 na Palisádach

Dňa 17. apríla 2018 prebehol už tradičný zber PET fľaše na Palisádach. Vyzbierali sme 7 vriec zlisovaných PET fliaš. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri zbere a ktorí sa do zberu zapojili:)

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Projekt EkoAlarm

17. apríla 2018 vo všetkých triedach EZŠ “školenie” žiakov zamerané na správne separovanie odpadu. Zavítala medzi nás pani Maleš z projektu EkoAlarm, ktorá deťom vysvetlila, prečo je dôležité znižovanie množstva odpadu a jeho recyklácia. Zároveň sa žiaci mohli zapojiť do aktivity, v rámci ktorej sa dozvedeli, ktorý odpad sa akoRead More

Posted in ezs | Leave a comment

Kurz korčuľovania v školskom klube detí

Pani vychovávateľky zo školského klubu aj tento školský rok zabezpečili pre deti kurz korčuľovania.

Posted in ezs | Leave a comment

Informačná kancelária Európskej únie

Dňa 29.januára deti z 3. a 4. oddelenia vrámci školského klubu navštívili informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu.

Posted in ezs | Leave a comment

Lyžiarsky kurz Jasná 2018

až 12. januára 2018 sa 33 žiakov tercií Evanjelického lýcea zúčastnilo LVVK v Jasnej v Demäňovskej doline. Boli sme ubytovaní v hoteli Liptov v 3- až 5-lôžkových izbách s plnou penziou. Žiaci lyžovali v najlepšom lyžiarskom stredisku na Slovensku – na severných a južných svahoch Chopku. Počas výcviku mali deti výborné snehové podmienky, dobre udržiavané zjazdovkyRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Advent v Budapešti

Dňa 21. decembra 2017 žiaci tercií a niektorí žiaci sekúnd Evanjelického lýcea absolvovali jednodenný zájazd do predvianočnej Budapešti. Navštívili sme veľa zaujímavých miest. Najskôr sme mali krásne výhľady z vyhliadky na Gelérte, kde pani sprievodkyňa rozprávala o histórii vzniku Budapešti a o jednotlivých budovách. Prešli sme okolo pevnosti Citadella k Pamätníku víťazstva. Autobusom sme sa previezliRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Vianočné posedenie učiteľov

Blikajúce sviečky, vianočné vetvičky, chutné koláčiky, radostná atmosféra v kruhu profesorov i študentov a hlavne vôňa tradičnej slovenskej kapustnice…

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

Adventná besiedka 2017

Adventný čas je časom zastavenia a uvedomenia si toho, čo pre nás Pán Boh vykonal. Je to čas, kedy chceme tráviť čas, aby  sme nezabúdali, že podstatou adventného obdobia je príprava na príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Rozprávkové popoludnie

V poslednú novembrovú stredu prežili žiaci z 2. oddelenia ŠKD pri EZŠ, Palisády 57 rozprávkové popoludnie v Bratislavskom bábkovom divadle.

Posted in ezs | Leave a comment

Deň reformácie

31. október 1517 bude v evanjelickej cirkvi navždy známy ako deň, keď Martin Luther symbolicky pribil svojich 95 téz na bránu kostola vo Wittenbergu. Vo štvrtok, 2. 11. 2017, prebiehali na Evanjelickom lýceu v Bratislave špeciálne aktivity spojené so sviatkom Pamiatky reformácie. Žiakom a študentom mali bližšie vysveliť význam príbehu,Read More

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

Súťaž o najkrajšieho šarkana

Jednotlivé oddelenia Školského klubu detí pri Evanjelickej ZŠ, Palisády 57, Bratislava zorganizovali ďalšiu vydarenú jesennú aktivitu pod názvom Súťaž o najkrajšieho šarkana.

Posted in ezs | Leave a comment

Jesenná súťaž v behu na čas

Školský klub detí pri Evanjelickej ZŠ, Palisády 57, Bratislava začiatkom októbra 2017 zorganizoval Jesennú súťaž v behu na čas.

Posted in ezs | Leave a comment

Exkurzia v SHMÚ

V stredu 14. 6. 2017 sa žiaci 2. A a 4.A zúčastnili na exkurzii v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ).

Posted in ezs | Leave a comment

Stretnutie s primátorom

Deti zo školského klubu každý štvrtok pravidelne navštevujú chovateľský krúžok a lego- robotiku v Centre voľného času na Štefánikovej.

Posted in ezs | Leave a comment

Deň PET fľaše na Palisádach

Škola buduje ekologické povedomie žiakov a zapája sa do rôznych ekologických aktivít. Na 28. februára bol vyhlásený Deň PET- fľaše. Každé dieťa pri vstupe do školy malo doniesť minimálne jednu PET fľašu. Aktivite sa však medze nekládli a niektorí usilovní zberači doniesli i väčšie množstvo PET fliaš :).

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Mikuláš

6. december je deň, na ktorý sa tešia deti, ale aj dospelí. Aj v tomto roku nás svojou návštevou poctil Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Biskup Mikuláš patril k najznámejším a najobľúbenejším biskupom. Bol známym svojou dobročinnosťou, láskou k deťom a pomocou núdznym. Preto aj my dnes oslavujeme sviatok svätého Mikuláša, aby sme sladkosťami a ovocím mohliRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Projekt s HorebPET

Projekt HOREBPET sa zameriava na pomoc rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím. Za vyzbierané PET vrchnáčiky z nápojov rodiny dostávajú finančnú pomoc. Nájsť pár vrchnáčikov okolo seba sa vám iste podarí! Ďakujeme všetkým aktívnym zberačom!   Zbierame tieto druhy vrchnáčikov: Zbierame PET vrchnáky z PET fliaš alebo krabíc od nápojov: minerálne vodyRead More

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

Mikuláš na 1. stupni EZŠ

Žiaci z prvého stupňa dostali na Mikuláša darček v podobe tvorivých dielní. Manželia Lesanovci, rodičia našich žiakov , prišli priblížiť vianočné sviatky a tradície, ktoré sú v Amerike. Vysvetlili nám najznámejší symbol Vianoc Candy Cane. Žiaci so  záujmom počúvali a odpovedali na otázky, ktoré im lektori kládli. Ako odmenu získali nielen „Cukrovú palicu“ , aleRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Detské Vianoce

Adventný čas je časom zastavenia a uvedomenia si toho, čo pre nás Pán Boh vykonal. Adventnú besiedku s pásmom piesní, hudby a slova pripravili pre rodičov triedne pani učiteľky s pani učiteľkami EVB. Vo Veľkom kostole vystúpili 1.decembra deti z 1.stupňa EZŠ a tiež deti z evanjelickej MŠ. Deti zRead More

Posted in ezs | Leave a comment

O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády

Dňa 10.11.2016 sa žiaci 2. a 3. ročníka Ev. základnej školy Palisády zúčastnil Bibliotéky, ktorá sa každoročne koná v Inchebe.

Posted in ezs | Leave a comment

IBobor – celoslovenská informatická on-line súťaž (Kadeti, Benjamíni, Bobríci)

Tak ako po minulé roky i tento začiatok novembra ožila informatická miestnosť počas súťaže IBobor . V stredu 9. novembra v kategórií Kadet súťažili vybraní žiaci tercie a žiaci kvarty. Vo štvrtok 10. novembra sa pri počítačoch vystriedalo 50 žiakov z 5. A triedy, prím a sekúnd. O súťaž bol na celom Slovensku mimoriadny záujem, takže nakoniecRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Výtvarná výchova 1.ročník

Skupinová práca žiakov 1. ročníka na hodine výtvarnej výchovy. Prváci boli veľmi tvoriví, šikovní a talentovaní.

Posted in ezs | Tagged , | Leave a comment

Turnaj vo futbale

Vychovávateľky zo školského klubu detí usporiadali v mesiaci jún školský turnaj vo futbale pre deti z prvého stupňa. Deti prejavili veľký záujem o zápas a snažili sa získať futbalový pohár školského klubu.

Posted in ezs | Tagged , | Leave a comment

DOD u p. prezidenta

V stredu 15.6.2016 – počas Dňa otvorených dverí – si deti zo školského klubu spolu s pani vychovávateľkou pozreli prezidentský palác a odfotili sa s pánom prezidentom Kiskom.

Posted in ezs | Leave a comment

Geografická ekxurzia do Bystrej

Geografia trochu inak 23. – 25. mája si žiaci kvarty mohli vyskúšať svoje celoročné vedomosti z geografie priamo v teréne. Cieľom naplánovanej exkurzie bolo Stredné Slovensko – Nízke Tatry.

Posted in ezs | Tagged , | Leave a comment

Biblická olympiáda – celoslovenské kolo (2. kategória)

20. 5.2016 sa konalo celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Rimavskej Sobote. Našu školu zastupovali 2 študenti v 2. kategórii. Gratulujeme tým, ktorí získali umiestnenie na prvých troch miestach.

Posted in ezs, uspechy-EZS | Leave a comment

Burza kníh, hračiek a CD

Kupujeme..predávame..rátame:)

Posted in ezs | Tagged , , , | Leave a comment

Pikopretek 2016

Piataci – Hudecová, Kaiser, Rokošná, Kováčová – sa umiestnili na peknom 3. mieste (z 26 družstiev). Gratulujeme! 🙂

Posted in ezs, uspechy-EZS | Leave a comment

Slávik Slovenska 2016, Duchovná pieseň (školské kolo, 1. kategória)

Výsledky školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2016:

Posted in ezs, uspechy-EZS | Leave a comment
© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.