Predmetové komisie osemročného gymnázia


Zloženie predmetových komisií v šk. roku 2018/19 na 8 ročnom gymnáziu


Slovenský jazyk a literatúra – Dejepis – Občianska náuka – Výtvarná výchova – Hudobná výchova – Telesná výchova

Vedúca PK: Mgr. Eva Šallingová

Členovia PK:

 • Mgr. Eva Adamove
 • Mgr. Danijela Jagošová
 • Mgr. Anna Kampová
 • Mgr. Janko Svetlík
 • Mgr. Ľuboslava Žitňanová

Anglický jazyk – Nemecký jazyk

Vedúca PK: PhDr. Lýdia Leonová

 • Mgr. Eva Adamove
 • Mgr. Simona Danišová
 • John Knight
 • Mgr. Júlia Lajdová
 • Geraldine Rogness, M.A.
 • Mgr. Kristína Zemková

Náboženská výchova

Vedúca PK: Mgr. Danijela Jagošová

 • Mgr. Júlia Lajdová
 • Mgr. Ľuboslava Žitňanová

Matematika a prírodné vedy

Vedúca PK: Mgr. Anna Holická

 • Mgr. Martin Minárik
 • Bc. Rastislav Kevický
 • Mgr. Mária Ridvanová
 • Mgr. Kristína Zemková
© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.