Obedy


Kliknutím na odkaz zobrazíte jedálny lístok príslušnej jedálne

(odkaz sa otvorí v novej karte prehliadača)

 


Jedálny lístok – Jedáleň na Evanjelickom lýceu Vranovská 2 Bratislava


Jedálny lístok – Jedáleň na EZŠ Palisády 57 BratislavaInformácie našich školských jedální EZŠ Palisády a EL Vranovská

Dôležité!

Vážení rodičia, milé kolegyne, milí kolegovia.

Nový záujemca  (žiak / študent / zamestnannec) o stravovanie v školskej jedálni (ŠJ) v novom šk. roku 2020/21, sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky – krátkeho formulára cez internet. Následne mu budú od 19. augusta 2020 (zvyčajne do 24 hodín) mailom zaslané ďalšie informácie , vrátane kompletných platobných údajov.

Prihlášku nie je potrebné vyplniť  u stravníkov, ktorí sa stravovali v ŠJ minulý školský rok, pokračujú v štúdiu (v zamestnaní), neodchádzajú na štúdium do zahraničia a chcú sa stravovať aj naďalej.

 

Prihlášku ŽIAKA / ŠTUDENTA / ZAMESTNANCA môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz

 _______________________________________________________________________

Odhlasovanie / prihlasovanie obeda / zmena menu prebieha elektronicky najneskôr do 07:15 hod aktuálneho dňa cez do Edupage webstránku príslušnej školy (cez menu Komunikácia – Školská jedáleň – Jedálny lístok) alebo cez mobilnú aplikáciu Edupage (dláždica Jedálny lístok).

________________________________________________________________________

Kontakty

V prípade problémov, nejasností, podnetov a otázok súvisiacich so stravovaním sa môžete obrátiť na nasledujúce kontakty:

Email na správcu Elektronického stravovacieho systému (ESS) na oboch školách: jedalen@evlyceum.sk  (vybavuje Dušan Pista)

 • Riešenie trvalého, resp. dlhodobého prihlasovania a odhlasovania sa zo stravy
 • Problémy súvisiace s kreditom (platbami) a ich nesprávnym zobrazovaním v systéme
 • Strata, nájdenie, zneužitie, nefunkčnosť čipového prívesku, resp. ISIC karty
 • Technické problémy (nefunkčnosť systému, nezobrazovanie jedálneho lístka, inštalácia mobilnej aplikácie, strata prihlasovacích údajov …).
 • Návrhy, podnety, informácie k ESS a pod.

Email do jedálne dodávateľa stravy: jedalensvr@gmail.com (vybavuje pani Kobeščáková)

 • Problémy s úhradou (neskoré úhrady, nesprávne úhrady, neevidovanie včas uhradenej platby v systéme ani v posledný deň v mesiaci, neevidovanie nepravidelnej platby ani dlhšiu dobu po zaslaní dokladu o zaplatení)
 • Oznámenie omeškajúcej platbe, resp. neskorej úhrady (v mimoriadnych prípadoch)
 • Pripomienky, pochvaly k jedálnemu lístku
 • Informácie k preplatkom (aktuálne až koncom mesiaca jún)
 • Iné záležitosti týkajúce sa predovšetkým dodávateľa stravy

Telefón do jedálne dodávateľa stravy: 0914 109 109 (vybavuje pani Kobeščáková)

 • Iné neodkladné záležitosti, ktoré je podľa uváženia potrebné riešiť telefonicky

Trvalé ukončenie stravovania v priebehu šk. roka v jedálni ktorejkoľvek školy treba nahlásiť výlučne mailom
na adresu: jedalen@evlyceum.sk

_______________________________________________________________________

Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne sú pravideľne zverejňované na

www.evlyceum.edupage.sk – Školská jedáleň (študenti 8-ročného a bilingválneho štúdia)

www.ezs.edupage.sk – Školská jedáleň (žiaci žákladnej školy)

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.