Obedy


Informácie školskej jedálne

Dôležité!

Vážení rodičia, milé kolegyne, milí kolegovia.

Nový záujemca  (žiak / študent / zamestnannec) o stravovanie v školskej jedálni (ŠJ) v šk. roku 2021/22, sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky – krátkeho formulára cez internet. Následne mu budú v termíne od 20. augusta 2021 (zvyčajne do 24 hodín) mailom zaslané ďalšie informácie , vrátane kompletných platobných údajov.

Prihlášku nie je potrebné vyplniť  u stravníkov, ktorí sa stravovali v ŠJ minulý školský rok, pokračujú v štúdiu (v zamestnaní), neodchádzajú na štúdium do zahraničia a chcú sa stravovať aj naďalej (nepodali žiadosť o odhlásenie zo stravy).

Študentov 1. ročníka našej školy radi pozývame na stravovanie v našej školskej jedálni . Podrobnejšie informácie k stravovaniu v našej školskej jedálni sú   sú pre nich k dispozícii na našej Edupage stránke školy, v sekcii Školská jedáleň. Kliknutím na tento odkaz budete na Edupage stránku školskej jedálne presmerovaní.

– – –

Prihlášku ŽIAKA / ŠTUDENTA / ZAMESTNANCA môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz

 _______________________________________________________________________

Odhlasovanie / prihlasovanie obeda / zmena menu prebieha elektronicky najneskôr do 07:15 hod aktuálneho dňa cez do Edupage webstránku školy (cez menu Komunikácia – Školská jedáleň – Jedálny lístok) alebo cez mobilnú aplikáciu Edupage (dláždica Jedálny lístok).

________________________________________________________________________

Kontakty

V prípade problémov, nejasností, podnetov a otázok súvisiacich so stravovaním sa môžete obrátiť na nasledujúce kontakty:

Email na správcu Elektronického stravovacieho systému (ESS) na oboch školách: jedalen@evlyceum.sk  (vybavuje Dušan Pista)

 • Riešenie trvalého, resp. dlhodobého prihlasovania a odhlasovania sa zo stravy
 • Problémy súvisiace s kreditom (platbami) a ich nesprávnym zobrazovaním v systéme
 • Strata, nájdenie, zneužitie, nefunkčnosť čipového prívesku, resp. ISIC karty
 • Technické problémy (nefunkčnosť systému, nezobrazovanie jedálneho lístka, inštalácia mobilnej aplikácie, strata prihlasovacích údajov …).
 • Návrhy, podnety, informácie k ESS a pod.

Email do jedálne dodávateľa stravy: jedalensvr@gmail.com (vybavuje pani Kobeščáková)

 • Problémy s úhradou (neskoré úhrady, nesprávne úhrady, neevidovanie včas uhradenej platby v systéme ani v posledný deň v mesiaci, neevidovanie nepravidelnej platby ani dlhšiu dobu po zaslaní dokladu o zaplatení)
 • Oznámenie omeškajúcej platbe, resp. neskorej úhrady (v mimoriadnych prípadoch)
 • Pripomienky, pochvaly k jedálnemu lístku
 • Informácie k preplatkom (aktuálne až koncom mesiaca jún)
 • Iné záležitosti týkajúce sa predovšetkým dodávateľa stravy

Telefón do jedálne dodávateľa stravy: 0914 109 109 (vybavuje pani Kobeščáková)

 • Iné neodkladné záležitosti, ktoré je podľa uváženia potrebné riešiť telefonicky

Trvalé ukončenie stravovania v priebehu šk. roka v jedálni ktorejkoľvek školy treba nahlásiť výlučne mailom
na adresu: jedalen@evlyceum.sk

_______________________________________________________________________

Dôležitá informácia k oneskoreným platbám za stravu

Vážení rodičia, milé kolegyne, milí kolegovia, milí študenti.

Pokiaľ ste uhradili platbu za stravné mimo obdobia splatnosti (vždy 25. v mesiaci je splatnosť platby na nasledujúci mesiac, odporúčame uhrádzať najneskôr 21. v mesiaci), je potrebné zaslať doklad o úhrade (potvrdenie z IB) vedúcej ŠJ na na adresu: jedalensvr@gmail.com a požiadať o mimoriadny zápis platby do Edupage platieb školskej jedálne. V opačnom prípade môže byť platba zapísaná so značným oneskorením a môže byť stravníkovi medzitým pozastavený výdaj obeda.

Pokiaľ uhradíte platbu platbu v termíne splatnosti, nie je potrebné z Vašej strany nič robiť, platba bude pripísaná v systéme najneskôr 1. v mesiaci.

Poznámka: Pokiaľ realizujete platbu cez VIAMO, bude zapísaná automaticky, nie je potrebné oznamovať platbu mailom.

Tip: Informácia o aktuálnej výške stravného kreditu sa zobrazuije v jedálnom lístku naspodu, na webstránke Edupage po prihlásení kontom rodiča alebo žiaka. Po kliknutí na údaj o kredite sa zobrazí celkový prehľad čerpania stravného kreditu (kredity a debety) v rámci školského roka. V mobilnej aplikácii Edupage táto možnosť nie je dostupná.

_______________________________________________________________________

Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne sú pravideľne zverejňované na

www.evlyceum.edupage.sk – Školská jedáleň

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.