Niekoľko informácií k termínom, ktoré čakajú osemročné gymnázium


Termíny, ktoré potrebujete vedieť v súvislosti s ukončením prvého polroka 2020/2021 

1. konzultačné online hodiny na Palisádach pre triedu tercia a kvarta – 18. a 19. januára 2021 (od 15:00 do 17:00) po prihlásení sa rodičov prostredníctvom Edupage.

2. uzatvorenie známok za I. polrok – do 5. februára 2021 do 16:00.

3. klasifikačná porada za I. polrok – 9. februára 2021

4. výpisy známok 12. februára 2021


Termíny, ktoré do veľkej miery závisia od zmien spojených s pandémiou:

Prijímacie pohovory na stredné školy – boli z rozhodnutia Ministra školstva stanovené pre všetky druhy stredných škôl na máj 2021 vždy v dvoch termínoch nasledovne:
– pre 4-ročné a 8-ročné štúdium na 3. a 10. mája 2021
– pre bilingválne školy na 5. a 12. mája 2021

S týmito termínmi zároveň súvisí podávanie prihlášok na stredné školy – zákonní zástupcovia žiakov ich môžu podať až po ukončení 1. polroka.

Čo sa týka možného návratu do škôl – ten závisí od vývoja pandemickej situácie. Zatiaľ je plánovaný na 25. januára 2021 po pretestovaní zamestnancov školy, žiakov a jedného ich zákonného zástupcu.
V prípade testovania, prosím, aby sa snažili žiaci pretestovať vo verejných MOM. Na pracovisku Vranovská nie je možné vytvoriť MOM, pretože sme v prenajatých priestoroch, ktoré navyše nespĺňajú požiadavky.
Sme v rokovaní so SOŠ technickou na Vranovskej 4, veríme, že budeme môcť využiť aj niektoré z detašovaných pracovísk BSK na jeho školách. Je zároveň možné, že nás budú ochotní pretestovať, budú však potrebovať ďalších zdravotníkov. V tom prípade uvítame pomoc z radov rodičov, prípadne aj absolventov školy.

Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka školy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.