Návšteva výstavy FLiP vo Viedni

Žiaci Tercie B a vybraní žiaci Tercie A, Sekundy A a Sekundy B 16.mája 2018 navštívili výstavu FLiP vo Viedni. FLiP je skratka pre názov Erste Financial Life Park –  interaktívneho vzdelávacieho programu pre deti a mládež, vytvoreného pod záštitou banky Erste Group. Témou bola finančná gramotnosť. Motívom vytvorenia takéhoto projektu bola zvyšujúca sa zadlženosť rodín a mladých ľudí.

Pôvodný projekt bol vytvorený pre rakúskych študentov v nemeckom jazyku – no vďaka ochotným pracovníkom Slovenskej sporiteľne je toto vzdelávanie dostupné aj v slovenčine pre mladších aj starších žiakov zo Slovenska.

Samotná architektúra budovy je veľmi zaujímavá – veľmi inovatívna a moderná. Veľmi zaujímavo nám o nej porozprával a previedol nám dostupnými priestormi pán Marczy.

Žiaci v dvojhodinovom programe pracovali s mnohými pojmami finančnej a bankovej sféry akčnou a zábavnou formou. Všetky aktivity boli na báze moderných technológii – žiaci pracovali s tabletmi takmer po celý čas. Využívali ich napríklad ako svoje individuálne fiktívne peňaženky a mohli si odskúšať, ako nakladať s peniazmi v rôznych sférach života – bývanie, jedlo, zábava, cestovanie, dovolenka a pod.

Tento jedinečný projekt poukazuje aj na globálne problémy ekonomík krajín tretieho sveta, životnej úrovne a ceny práce, napr. v krajinách Ázie  – napríklad pri výrobe značkových džínsov.

Na záver nechýbalo sebahodnotenie žiakov.

« 1 of 3 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.