Nadácia Mateja Bela

 

Aj v tomto školskom roku je možné podporiť prácu Nadácie Mateja Bela a prostredníctvom nej aj prácu Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy. Sme vďační za každý príspevok, ktorý napomôže rozvoju oboch škôl a zlepší úroveň vyučovania.

Pomôcť v činnosti nám môžete aj venovanovaním dvoch percent z Vašich daní.

Poslaním Nadácie Mateja Bela je získavať finančné prostriedky formou darov, príspevkov, vrátane 2-% podielu zo zaplatenej dane z príjmov na zlepšenie podmienok štúdia na uvedených školách a ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov školy.

Od svojho vzniku nadácia významne pomohla po finančnej stránke Evanjelickému lýceu a Evanjelickej základnej škole v Bratislave. Financovala takmer všetky väčšie opravy budov (oprava strechy, okien – výmena za plastové, podláh), rekonštrukciu výdajne stravy na Palisádach a prispela na nákup učebných pomôcok, športových potrieb, hudobných nástrojov a často aj na bežnú prevádzku škôl.

Účel nadácie

 • prehĺbiť vzdelávanie a osobný rozvoj študentov a pedagógov Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy v Bratislave,
 • podporovať materiálne a personálne zabezpečenie uvedených škôl,
 • napomáhať rozvoju evanjelického školstva na Slovensku.

Adresa

 • Vranovská 2, 851 02 Bratislava

Zakladateľ

 • Nadácia Mateja Bela

Dátum založenia

 • 26.6.1992

Predsedníčka správnej rady

 • Ing. Edita Prostredníková

Správna rada

Pre nové funkčné obdobie od 1.1.2017 – 31.12.2019 je zmena v orgánoch správnej rady nadácie:

 • Ing. Ľudmila Budajová
 • PaedDr. Vladimír Daniš
 • Ing. Ján Holčík, CSc – vzdal sa členstva k 4. 7. 2018. Zmena v zložení k 1. 9. 2018.
 • Mgr. Renáta Minarovičová
 • Mgr. Viera Pohoriljaková

Zmena zloženia orgánov nadácie v Nadačnej listine Nadácie Mateja Bela, zo dňa 20. 5. 2002 sa mení Dodatkom  číslo  7 a bola potvrdená Ministerstvom vnútra SR,  dňa 21.12.2016, číslo spisu 203/Na-96/191-8.

Správkyňa  nadácie  (funkčné obdobie od 1.9.2018 do 31. 12. 2019)

 • Mgr. Oľga Hederová

Ekonómka

 • Ing. Danica Kuciaňová

Revízor

 • Ing. Milan Straka

Číslo účtu

 • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN SK63 5600 0000 0047 6370 3001

IČO

 • 31745857

 

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.