Lyžiarsky výcvik Jasná – Chopok (žiaci Tercie)

Stručné vyhodnotenie LVVK Jasná – Chopok (12.-17. marca 2017)

Počasie: fantastické – krásne slnečno, výnimkou stredy, keď deti lyžovali v hmle

Sneh: na toto neskoré ročné obdobie – výborný, v noci vždy mrzlo, čiže ráno boli zjazdovky dobre upravené. Lyžovalo sa zvyčajne do 13.00 hod, pokiaľ sneh nebol taký ťažký a zjazdovky rozjazdené

Lyžiarsky výcvik: výborné podmienky, nemali sme začiatočníkov, deti si každý deň super zalyžovali na kvalitných zjazdovkách, zlyžovali všetky zjazdovky – aj na Chopku – juh, jazdili aj na čiernych zjazdovkách

Popoludňajší program: pestrý a veľmi hodnotný:

  1. deň – turistická vychádzka na vyhliadku, k Švermovmu pamätníku a k symbolickému cintorínu
  2. deň – turistická vychádzka okolo Vrbického plesa a lyžiarskeho strediska
  3. deň – aquapark Tatralandia,
  4. deň – súťaže v družstvách

Večerný program: súťaže v tímoch (vedomostná súťaž – geografické a športové vedomosti o lyžiarskom stredisku, spoločenské hry, turnaj v stolnom tenise, pantomíma – športy)

Ubytovanie: veľmi dobré – odpovedajúce školskej akcii

Strava: chutná, 3x denne + zabezpečenie vegetariánskej stravy

Úrazy: žiadne – i keď tri deti mali vážnejší pád, ale po oddychu pokračovali v kurze

Ochorenia: žiadne !!!

Hodnotenie správania detí: musím sa priznať, že ma milo prekvapili, väčšina detí bola v pohode – disciplinovaní, rešpektovali pokyny, vzájomne si pomáhali, bavili sa medzi sebou – proste OK, neriešili sme žiadne vážnejšie priestupky

Celkové hodnotenie LVVK: veľmi dobrá školská aktivita (verím, že i deti s odstupom času budú lyžiarák tak isto vnímať 🙂 LVVK splnilo ciele, deti si super zalyžovali. Žiaci boli vedení k udržiavaniu si poriadku a čistoty na  izbách – bodovali sme izby (vyhrala chlapčenská izba 🙂 Deti absolvovali každý deň denný rozkaz (zhodnotenie dňa a pokyny na nasledujúci deň), každý deň bola spomedzi detí vybraná dvojica detí ako služba dňa. Posledný večer bol celkovo vyhodnotený lyžiarák, deti boli odmenené diplomami a vecnými cenami, za ktoré veľmi pekne ďakujeme všetkým rodičom-sponzorom.

Poďakovanie:

  1. Obrovské poďakovanie p. prof. Kováčikovej – za kompletné organizačné a programové zabezpečenie LVVK, za vedenie lyžiarskeho kurzu na svahu a organizovanie popoludňajšieho programu
  2. Inštruktorovi pánovi Romanovi Vavrovičovi – za odborný lyžiarsky výcvik detí, pomoc pri popoludňajších aktivitách a morálnu podporu
  3. Lekárovi pánovi Jarovi Loyovi – za zdravotnú starostlivosť, poskytovanie prvej pomoci priamo na svahu a pomoc pri výcviku
  4. Škole, že umožnila zorganizovanie LVVK
  5. Rodičom, že umožnili deťom absolvovať lyžiarsky kurz                                                          A. Holická
  6. « 1 of 4 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.