Štúdium v zahraničí

Evanjelické lýceum poskytuje možnosť stráviť rok štúdia na strednej škole obdobného typu v zahraničí, rovnako ako aj možnosť krátkodobých výmenných pobytov.


Štúdium v zahraničí

Podmienky štúdia a povinnosti žiaka a jeho zákonných zástupcov stanovuje zákon 245/2008 Z. z. § 33, ods. 4 a § 57.

Kroky, ktoré je potrebné urobiť

  • Zákonný zástupca žiaka (prípadne žiak sám, ak má 18 rokov) musí podať riaditeľke žiadosť o možnosť absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí.
  • K žiadosti (prípadne samostatne) musí doložiť potvrdenie od agentúry, prípadne od školy v zahraničí, že je na daný školský rok zaradený medzi žiakov danej školy.
  • Počas štúdia v zahraničí je do 15. mája daného školského roka potrebné požiadať o možnosť vykonať rozdielové skúšky. V žiadosti je vhodné uviesť predmety, ktoré žiak v zahraničí absolvoval, ako aj predmety, z ktorých plánuje na Evanjelickom lýceu maturovať. Pre plánovanie termínov rozdielových skúšok je vhodné uviesť, či zamýšľate vykonať skúšky v prvom júlovom týždni, v poslednom augustovom týždni, alebo si ich rozvrhnete na oba možné termíny.
  • Po vyrozumení zo strany školy ohľadom termínov rozdielových skúšok (prvý júlový a posledný agustový týždeň) musí žiak tieto skúšky v stanovenom termíne úspešne absolvovať.
  • Pre zabezpečenie plánovania seminárov v nasledovnom školskom roku musí žiak študujúci v zahraničí vyplniť záväznú prihlášku na semináre na nasledovný školský rok a poslať ju e-mailom na viera.pohoriljakova@evlyceum.sk najneskôr do 15. marca.
  • Zároveň musí zákonný zástupca / žiak požiadať Ministerstvo školstva SR o vydanie ekvivalencie vysvedčenia a túto doručiť škole spravidla do 20. septembra nasledujúceho školského roka.

Výmenný pobyt

Výmenné pobyty žiakov sa uskutočňujú vďaka spolupráci s dvoma strednými školami v holandskom Hoogeveen a Leeuwarden.

Spolupráca so zahraničnými strednými školami

Vďaka úzkej spolupráci so strednou školou v Leeuwarden a Hoogeveen majú žiaci Evanjelického lýcea možnosť zúčastniť sa vyučovania v škole v Holandsku, vyskúšať si život v holandskej rodine, navštíviť pamiatky a významné miesta v Holandsku a zároveň sa zoznámiť so životom rovesníkov v inej časti Európy.

V meste Leeuwarden spolupracujeme so strednou školou CSG Comenius, v meste Hoogeveen  so strednou školou Roelof van Echten College.

Pri návšteve holandských študentov na Slovensku majú títo rovnako možnosť vidieť život slovenskej rodiny, vyučovací proces v škole na Slovensku, či zoznámiť sa s históriou slovenského národa ale aj evanjelickej cirkvi na Slovensku.

Spájajúcim elementom pre všetky výmenné skupiny je spoločný projekt, ktorý je venovaný premenám života a spoločenských zriadení za posledných 60 rokov v oboch krajinách, a tým aj porovnaniu zmien v krajinách kedysi západného a východného bloku.

 


© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.