Všetky udalosti

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

Start date: 07.05.2021

End date: 07.06.2021

Západný dištrikt ECAV na Slovensku ako zriaďovateľ našej školy vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy.   Všetky informácie o výberovom konaní sú dostupné po kliknutí na tento link.

Prijímacie konanie do bilingválnej sekcie s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým

Start date: 15.02.2021

End date: 12.05.2021

Location: Vranovská 2

 

Dve percentá pre lýceum

Start date: 08.02.2021

End date: 30.04.2021

Dobručko – príprava na prijímacie pohovory

Start date: 13.03.2021

End date: 24.04.2021

Location: Online

Milí nádejní lýceisti!

Dištančné vzdelávanie naďalej pokračuje

Start date: 08.02.2021

End date: 21.02.2021

Vážení rodičia, milí žiaci, dodnes nebolo zrušené prerušenie prezenčného vyučovania, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím ministra školstva z 8. 1. 2021 č. 2021/9418:2-A1810, ktorým prerušil školské vyučovanie a prevádzku školských zariadení.

Biela pastelka

Start date: 18.09.2020

End date: 30.09.2020

Milí priatelia, študenti, kolegovia, v piatok 18. 9. 2020, bude na pôde EL v Petržalke Verejná zbierka Biela pastelka 2020.Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáhaRead More

Organizačné pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

Start date: 02.09.2020

End date: 04.09.2020

Location: Vranovská 2

Vážení rodičia, milí študenti, posielame Vám základné informácie týkajúce sa organizácie príchodov študentov do školy platné od 2. 9.  do 4. 9. 2020: Každý študent pri príchode do budovy školy musí absolvovať ranný filter, t. z. pedagóg mu pred vstupom do budovy školy odmeria telesnú teplotu. V prípade zvýšenej teploty budeRead More

Výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa pre EZŠ

Start date: 30.06.2020

End date: 31.07.2020

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanieRead More

Výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa

Start date: 04.05.2020

End date: 31.05.2020

 Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanieRead More

Prijímacie pohovory na bilingválne štúdium

Start date: 06.05.2020

End date: 31.05.2020

Location: Vranovská 2

2% nám

Start date: 24.01.2020

End date: 30.04.2020

Vyučovanie na EZŠ aj na EL je prerušené do odvolania.  Vrámci sprísnenej prevencie pred korona vírusom rozhodol zriadovateľ školy prerušiť vyučovanie ako aj všetky aktivity základnej aj strednej školy, teda vyučovanie všetkých tried na Palisádoch aj Vranovskej. Uvedomujeme si, že pre viacerých budú tieto opatrenia spôsobovať komplikácie, no ďakujeme zaRead More

DÔLEŽITÝ OZNAM v súvislosti s koronavírusom

Start date: 28.02.2020

End date: 31.03.2020

DÔLEŽITÝ OZNAM v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku alebo pobyt v rizikových krajinách, vydávam nasledovný oznam s dôležitými informáciami: Tejto téme je potrebné venovať dostatočnú pozornosť, dôsledne dbať na dodržiavanieRead More

Výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa EL a EZŠ

Start date: 02.03.2020

End date: 31.03.2020

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanieRead More

!!!ZRUŠENÉ!!! DOD našej Evanjelickej základnej školy

Date: 10.03.2020

Time: 8,30 - 12.00

Location: EZŠ, Palisády 57

Milí rodičia a nádejní budúci žiaci, je nám to nesmierne ľúto, no Deň otvorených dverí našej EZŠ musíme v tomto okamihu preložiť na náhradný termín. Ten upresníme neskôr – podľa vývoja aktuálnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu.  O náhradnom termíne vás budeme informovať tu na školskom webe, ako aj na školskomRead More

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.