Predmetové komisie bilingválneho gymnázia


Slovenský jazyk a literatúra – Dejiny umenia – Umenie a kultúra

Vedúca PK: Mgr. Tatiana Vereščáková

Anglický jazyk

Vedúca PK: RNDr. Jana Griačová

Nemecký jazyk – Ruský jazyk

Vedúca PK: Mgr. Ľubica Novysedláková

Dejepis – Občianska náuka – Aplikovaná ekonómia – Ekonómia

Vedúci PK: Mgr. Andrej Žitňan, PhD.

Matematika – Informatika

Vedúca PK: Mgr. Miriam Brunovská, M.Ed.

Fyzika

Vedúca PK: Mgr. Viera Pohoriljaková, M. Ed.

Biológia – Chémia – Geografia

Vedúca PK: Mgr. Tatiana Horníková

Evanjelické a.v. náboženstvo

Vedúca PK: ThDr. Ingeborg Pavlovičová, PhD.

Telesná a športová výchova

Vedúci PK: Mgr. Tomáš Kysel

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.