Komisionálne skúšky

Komisionálne skúšky podľa školského zákona č. 245/2008, čl. 1 § 57 zahŕňajú viacero typov skúšok, ktoré bežne označujeme aj inými názvami. V našich podmienkach ide najčastejšie o:

Komisia pre komisionálne skúšky ma spravidla troch členov, a to predsedu – triedneho učiteľa, skúšajúceho učiteľa a prísediaceho učiteľa (obaja vyučujú skúšaný predmet).

Výsledok komisionálnej skúšky je vyhlásený verejne v deň konania komisionálnej skúšky a pre klasifikáciu žiaka je tento výsledok konečný.

O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhoduje riaditeľ na základe žiadosti podanej žiakom, resp. jeho zákonným zástupcom. Žiadosť nájdete v sekcii O škole => Tlačivá na stiahnutie.

 

 

 

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.