Informácie k obedom – Vranovská

Od 1. 1. 2018 bude novým dodávateľom stravy spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287.


V budove Vranovská plánujeme zaviesť k 1. 1. 2018 elektronický stravovací systém.

Informácie o stravovaní – platenie za stravu, odhlášky obedov, jedálny lístok budú dostupné cez Internetovú žiacku knižku IŽK.

Prihlásenie a odhlásenie obeda prebieha elektronickou cestou cez webstránku alebo aplikáciu Edupage v mobile, formou prihlásenia sa údajmi z IŽK a kliknutím na ľavé menu Jedálny lístok (webstránka), resp. Jedálny lístok (aplikácia) – aktívne až od 8. 1. 2018. Pri výdaji obeda sa študent prihlási ISIC kartou na čítacom zariadení umiestnenom pri výdajnom okne v jedálni (kontrola prihláseného a uhradeného obeda).


Cena a platobné údaje:

Cena obedov pre tretí stupeň 1,70 €/deň

Mesačné stravné: 32,30 €

Číslo účtu v ČSOB – IBAN: SK90 7500 0000 0040 2532 5475

Platobné údaje:

Pri platbe stravného je nutné zadať VARIABILNÝ SYMBOL ŽIAKA a v správe pre prijímateľa uviesť identifikačné údaje žiaka : PRIEZVISKO, MENO, TRIEDA (napr. Nováková Jana 4.A)

Variabilné symboly dostanú žiaci prostredníctvom triednych učiteľov a nájdu ich aj v aplikácii školská jedáleň.


Forma úhrady:

Platba mesačne 32,30 € formou trvalých príkazov (TP), alebo prostredníctvom Internet bankingu. Nie je možná platba poštovou poukážkou !

Stravovací systém si vyžaduje platbu stravného dopredu (do konca decembra má byť uhradená platba na január, do konca januára na február atď…)

Prvú platbu za obedy od januára 2018 je potrebné uskutočniť do 25. 12. 2017. V prípade, že platba nebude pripísaná na účet dodávateľa do 31. 12. 2017 nemôže študent dostať obedy v januári!  Obedy od 8. januára 2018 (t. j. prvý deň školského vyučovania).

V mesiacoch jún a júl je nutné platbu stravného zrušiť! Poslednú platbu je potrebné vykonať do 25. mája v kalendárnom roku (je to platba za jún). Maturanti môžu mať poslednú platbu 25. apríla, pokiaľ sa nebudú stravovať do konca júna.

Preplatok stravného – vyúčtovanie sa robí na konci školského roku. Nízke preplatky sú prevedené do nasledujúceho školského roku.


Výdaj stravy – bez stravných lístkov

Stravníci sa preukazujú vo výdajni stravy priložením ISIC karty študenta (čipového kľúča) ku zariadeniu, ktoré ohlási vydávajúcemu kuchárovi, či je daný stravník prihlásený a má zaplatené.


Odhlášky obedov

Odhlášky obedov pre Vranovskú sa vykonávajú najneskôr do 730hod. v daný deň len prostredníctvom Internetovej žiacke knižky (IŽK). Prosíme rešpektovať!

Prístupové údaje pre IŽK sú tie isté ako pre školu (vydané pri nástupe do školy).

V prípade straty prístupových údajov IŽK možnosť požiadať o prevydanie karty na adrese evlyceum@evlyceum.sk.

Pri probléme s prístupom do Stravovacieho systému v aSc agende pomoc: dusan.pista@evlyceum.sk (nie odhlasovanie obedov!!).

Ak žiak odchádza zo školy počas školského roka, alebo preruší stravovanie je vždy potrebné odhlásiť stravu! Školské výlety, lyžiarsky výcvik, choroba a iné – je povinnosťou stravníka odhlásiť sa zo stravy vo vlastnom záujme.

V prípade lyžiarskeho výcviku, viacdenných výletov a neprítomnosti v škole posledné 3 dni pred vianočnými a letnými prázdninami, prosíme odhlásiť tieto obedy minimálne 3 dni vopred (kvôli zásobovaniu, býva väčší počet odhlásených)


VÝDAJ OBEDOV: od 12.30 do 14.30 hod


Číslo tel. do jedálne: 0914 109 109

e-mail – jedalensvr@gmail.com – nie odhlášky obedov, odhlášky sú možné len cez IŽK

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.