Logická olympiáda – celoslovenské kolo

V priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa 11.apríla 2018 uskutočnil už 6. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.

Na súťaž cestovali aj naši žiaci, a to z 1.miesta školského kola Zhuo Jin z II.OB a z 2.miesta školského kola Paula Kováčová z II.OA. Vo finále sa neumiestnili.

Úlohy v testoch boli zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a verbálne myslenie. Počas súťaže prebiehali aj prednášky na zaujímavé témy (Nadané deti a inklúzia, Ako školy ničia kreativitu žiakov a iné), či workshopy (napríklad spoznávanie minulosti čínskej kaligrafie až po jej súčasnosť).

Všetky ďalšie informácie nájdete na http://www.nadanedieta.sk/logicka-olympiada-1.html.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.