Kontakt

Evanjelické lýceum je školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.

Zriaďovateľom je Západný dištrikt ECAV so sídlom vo Zvolene, ktorého predsedníctvo tvoria:

  • Mgr. Ján Hroboň – biskup Západného dištriktu biskup@zdecav.sk
  • Ing. Renáta Vinczeová – zastupujúca dozorcu Západného dištriktu

Evanjelické lýceum

V budove sídli riaditeľka školy, 5-ročný bilingválny programOkrem toho tu sídli aj internát, do ktorého spádovej oblasti škola patrí.

Adresa:

  • Vranovská 2, 851 02  Bratislava

IČO:

  • 17327164

Kontakt (škola):

Kontakt (internát):


Evanjelické lýceum a základná škola

V budove je 8-ročné štúdium – prima, sekunda, tercia, kvarta a 1.-6. ročník základnej školy.

Adresa:

  • Palisády 57, 811 06  Bratislava

Kontakt:

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.