Kino CAMPUS

Spolupráca EBF UK a Evanjelického lýcea

Evanjelické lýceum a Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave už vyše desať rokov spolupracujú v oblasti vyučovania evanjelického a.v. náboženstva študentami fakulty v predmete Katechetika v niektorých triedach Evanjelickej ZŠ a Evanjelického lýcea.

Dnes sme zahájili novú perspektívnu spoluprácu. Žiaci Sekundy A a Sekundy B  Evanjelického lýcea sa 21.9. 2017 zúčastnili premietania filmu HAČIKO v kine CAMPUS  v priestoroch EBF UK. Žiakom sa premietanie filmu v Aule EBF UK veľmi páčilo.

Zároveň si žiaci prezreli aj výstavu obrazov žiakov EZŠ – Ex Cathedra v priestoroch EBF UK.

Vďaka tajomníkovi EBF UK  Ing. Samuelovi  Láskovi  a iniciátorovi myšlienky Kina Campus, ktorý sa nám láskavo venoval a bol ochotný podporiť takúto spoluprácu  veríme, že tento projekt má budúcnosť.

Tešíme sa na ďalšie premietanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.