Filmový festival Olománie

Dňa 14.2.2019 sa žiaci Tercie B z Palisád spolu s pani učiteľkou triednou zúčastnili filmového festivalu Olománia. Projekt Olománia na našej škole s nadšením zastrešuje pani učiteľka Holická, ktorá našu triedu na festival prihlásila. Program bol veľmi zaujímavý, podnetný, poučný i zábavný. Zopakovali sme si pravidlá separovania odpadu, dozvedeli sa nové poznatky z ekológie, ale najmä nanovo a opäť sme si pripomenuli známe heslá: Neseparuj sa, separuj! Začni od seba! V rámci programu sme si aj schuti zasúťažili. Verím, že aj literárne postrehy niektorých zúčastnených žiakov Vám priblížia atmosféru tohto podujatia. Za spoluprácu pri ich tvorbe ďakujem pani uč. Mgr. Kampovej a šikovným žiakom z TB.

(Mgr. Ľ.Žitňanová)


Zaujímavé postrehy žiakov Tercie B

Neseparujem sa, separujem!

Valentín je americký sviatok zaľúbených, ktorý sa už udomácnil aj u nás. Všade samé srdiečka a kvetinky. 14.február mal tento rok aj iný charakter. Celá trieda sme sa zúčastnili zábavno-vzdelávacieho programu pre žiakov bratislavských škôl v rámci projektu OLOmánia.

Do Hotela Holiday Inn sme prišli ráno. Hneď na úvod ma zaujala prednáška s Michalom Sebiňom o recyklácii skla. Pána Sebiňa som si pamätal z dokumentárneho filmu Pezinská skládka, ktorý vznikol  v rámci cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami, na ktorom spolupracovala moja mama. Páči sa mi jeho zásadový a nekompromisný postoj k odpadu a recyklácii, ktorá u nás ešte stále nie je medzi ľuďmi tak pochopená a rozšírená, ako by to bolo potrebné.

Následne pán Ľuboš Fellner – cestovateľ a majiteľ cestovky Bubo travel, pútavo rozprával o svojej nedávnej expedícii na južný pól. Žiaľ, znečistenie prostredia sa dnes už nevyhýba ani zdanlivo najčistejším častiam sveta, akými sú Antarktída či Arktída.

Videli sme aj film cestovateľa a filmára Pavla Barabáša Carstensz-siedma hora. Je to expedičný dobrodružný dokumentárny film. Zachytáva výpravu na najvyšší vrch Oceánie. Zaujímavé bolo vidieť ako žijú domorodci v civilizáciou nepoznačenej časti sveta.

Žijeme vo svete odpadu. Hromadí sa všade. Skládky znečisťujú pôdu a podzemné vody. Do vzduchu sa z nich vylučujú nebezpečné plyny, ktoré vznikajú v dôsledku rozkladu látok na skládkach. Zamorujeme si prostredie, v ktorom žijeme. Moria sú preplnené odpadkami, v Tichom oceáne vznikol „kontinent“ z plastov veľký ako Francúzsko a Nemecko spolu.

Čo s tým môžem urobiť ja, aby som zabránil pokračovaniu tejto hrôzy? Čo je v mojich silách?

Každý človek musí začať sám od seba. Trvá 3 sekundy rozmyslieť si, do ktorého kontajnera čo hodím, hovorí Zuzana Čaputová v spomínanom filme Pezinská skládka. A práve takéto malinké rozhodnutie pomôže zlepšiť životné prostredie. Sklo do zeleného, papier do modrého, plast do žltého …  neseparujem sa, separujem.

Moja tohtoročná Valentínka patrí našej Zemi. Je to krásne miesto pre život. 14.februára sme jej vyznali lásku, ale po celý rok sa o ňu musíme starať.

(Leo Lužica, Tercia B) 


Projekt Olománia (dynamický opis)

Dňa 14.2.2019 sme sa zúčastnili projektu spoločnosti OLO, ktorý bol určený bratislavským školám bezplatne. Do Hotela Holiday Inn Bratislava sme sa presunuli autobusmi. Tu sa konal Filmový festival OLOmánie. Tento projekt organizovala organizácia NATUR-PACK a zberová spoločnosť OLO.

Otvorenie festivalu začalo o 8.55.Po otvorení si zobral slovo Michal Sebiň, ktorý hovoril o recyklácii skla na Slovensku.

O 9.25 si zobral slovo Ľuboš Felner, ktorý predstavil film o najkrajších kútoch sveta – Správy z južného pólu, Arktída a Antarktída.

O 9.50 sme mali možnosť počúvať ambasádora projektu Jaroslava Blaška, ktorého téma prednášky bola: Požičaná planéta – vek smetí.

O 10.20 nasledovala talk show s Thomasom Puskailerom na tému Ako vidí on svet odpadu.

Program zakončil Pavol Barabáš o 11.45.

Po skončení , ale aj počas celého projektu nám boli kladené otázky, čo sme si zapamätali. Tí, ktorí odpovedali správne, dostali od organizátorov cenu.

Celkovo bol projekt Olománia veľmi zaujímavý a poučný.

(Martin Osuský, Tercia B)


Olománia je podujatie, na ktoré sme šli s našou triednou pani učiteľkou.

Pozreli sme si dokument o pralese, indiánoch v ňom žijúcich a o dobrodružnej výprave, ktorá sa tam konala. Keď sme dopozerali dokument, nasledovali prezentácie, o ktorých nám rozprávali hostia pozvaní na Olomániu. Program bol popretkávaný rôznymi otázkami, ktoré sa nás pýtal moderátor z pódia (pán Juraško). Otázky sa týkali niečoho, čo sme sa mohli dozvedieť počas prezentácií alebo sa týkali dokumentu.

Deti, ktoré sa zúčastnili tohto podujatia, mohli za správnu odpoveď získať cenu, a preto sa neustále hlásili. Dokonca aj niektorí z mojich spolužiakov chceli krvopotne vyhrať, a to sme tam boli (zrejme) najstarší z účastníkov.

(Magdaléna Hrušovská, Tercia B)

Dodatok: Nakoniec sa to podarilo Michalovi a Leovi, ich úsmev hovorí za všetko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.