Exkurzia v OLO Spaľovni odpadu v Bratislave – 31.5.2018

Žiaci Sekundy A a Sekundy B sa spolu s triednymi učiteľkami  zúčastnili exkurzie do Spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle v Bratislave. Po príchode nás privítali milé pracovníčky a rozdelili nás do dvoch skupín. Jedna skupina si pod vedením pani sprievodkyne odišla prezrieť  priestory spaľovne, druhá zatiaľ absolvovala   prezentáciu s výkladom. Potom sa skupiny vymenili. Povinnou výbavou bola pevná obuv. Prilbu a reflexnú vestu každému zapožičali.

V rámci prezentácie sme si kládli viaceré otázky a premýšľali  o nutnosti ochrany životného prostredia,  o zodpovednom ekologickom  správaní sa, o  triedení odpadu, problematike skládok odpadu,  o recyklácii. Čo sa nedá zrecyklovať, prípadne skompostovať, vozí sa  v Bratislave do spaľovne odpadu, v ktorej sme si pozreli  riadiace stredisko, privážanie odpadu, veľkokapacitné odpadové jamy. Dozvedeli sme sa viac o chemickej úprave odpadu, o procese spaľovania a následného spracovania vedľajších produktov.

Za organizáciu akcie patrí veľká vďaka  pani učiteľke Mgr. Zemkovej. Prostredníctvom tohto podujatia  sme si mohli opäť  uvedomiť, aká dôležitá je pre nás čistota vody, pôdy a vzduchu a ako každý z nás môže svojim zodpovedným správaním prispieť k zlepšovaniu prostredia okolo nás.

Text a foto: Mgr. Žitňanová Ľuboslava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.