Dištančné vzdelávanie naďalej pokračuje

Start date: 08.02.2021

End date: 21.02.2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

dodnes nebolo zrušené prerušenie prezenčného vyučovania, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím ministra školstva z 8. 1. 2021 č. 2021/9418:2-A1810, ktorým prerušil školské vyučovanie a prevádzku školských zariadení.

Na základe existujúceho stavu, doterajších skúseností a dostupných informácií sa prikláňam v súčasnosti k názoru, že v týždni od pondelka, 8. 2. 2021 vyučovanie na našej škole zatiaľ pokračuje dištančnou formou aj v maturitných triedach.

V prípade ukončenia dištančného vyučovania rozhodnutím ministra, a ak to epidemiologická situácia a prevádzkové podmienky dovolia (internát, kúrenie) budete o zmene formy dostatočne včas informovaní.

Ak dôjde k obnoveniu prezenčnej formy vzdelávania, stále platí, že zamestnanec, plnoletý žiak, neplnoletý žiak a jeho jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti si individuálne zabezpečí testovanie v niektorom zo zriadených mobilných odberových miest.

Edita Prostredníková, riaditeľka školy

Comments are Closed

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.