2% z dane nám

Start date: 31.01.2019

End date: 30.04.2019

Aj v tomto školskom roku je možné podporiť Nadáciu Mateja Bela a prostredníctvom nej aj prácu Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy. Ďakujeme.

EVANJELICKÉ LÝCEUM, Vranovská 2, 851 02 Bratislava

EVANJELICKÁ ZÁKLDNÁ ŠKOLA, Palisády 57, 811 06 Bratislava

NADÁCIA MATEJA BELA, Vranovská 2, 851 02 Bratislava

Bratislava 28 .januára 2019

Vážení rodičia, absolventi školy a priatelia,

prosíme venujte svoje 2% z daní na podporu Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy. Investujete tak do vzdelania, do školy s bohatou históriou a dobrými výsledkami. Podporiť nás môžete prostredníctvom Nadácie Mateja Bela, ktorá je opätovne zaregistrovaná ako oprávnený príjemca.

V  minulom roku nadácia prijala z podielu zaplatenej dane 17 680,65€, za čo vyslovujeme všetkým darcom úprimné poďakovanie. Školám prispela na opravy, učebnice a rôzne mimoškolské aktivity 25 343,36€, rozpis je uvedený tu.

V roku 2018 Bratislavský samosprávny kraj, vlastník budovy Vranovská 2, opravil chodbové okná, čím sa odstránil dlhoročný problém s netesnosťou okien a vykurovaním. Z prijatých 2% z dane, teda vďaka vám, mohla byť vymenená aj podlahová krytina na chodbe 1. poschodia a schodiskách. Naši študenti získali pekný, útulný priestor, ktorý môžu využiť cez prestávky a počas voľných hodín.

Od začiatku tohto roka, opäť za pomoci vlastníka budovy, riešime havarijnú situáciu v telocvični školy a v priľahlom telocvičnom trakte (prasknutá kanalizácia, prepad palubovky). Počas letných prázdnin by sme radi opravili hygienické zariadenia na 1. poschodí v budove Vranovská. Máme vypracovaný projekt, rozpočet je 32 868€.
Mimo uvedenej opravy nadácia opätovne podporí študentské súťaže, aktivity, vzdelávanie pedagógov a venuje knižné odmeny žiakom a študentom, približne v rozsahu minulých rokov.

Postup poukazovania podielu zaplatenej dane:

Podrobnejšie informácie a tlačivá k poukázaniu podielu zaplatenej dane vám môžeme poskytnúť na sekretariáte školy.

Veríme, že využijete možnosť rozhodnúť o vašom podiele už zaplatenej dane a pomôžete nám zvládnuť financovanie opráv, ktoré určite vysoko ocenia vaše deti a naši študenti.

Ďakujeme za doterajšiu podporu a nech vám je vaša ochota a pomoc vynahradená Božím pokojom a požehnaním.

Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy

Mgr. Oľga Hederová, správkyňa Nadácie Mateja Bela


Identifikačné údaje pre nadáciu:

Obchodné meno : Nadácia Mateja Bela

Sídlo nadácie: Bratislava, 851 02, Vranovská 2

IČO: 31745857

Právna forma: nadácia


Dokumenty na stiahnutie:

Správa o využití 2% za rok 2018

Vyhlásenie pre Nadáciu Mateja Bela

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní 2%  z dane.Comments are Closed

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.