10 PET vrchnáčikov pre pomoc druhým

Start date: 28.02.2017

End date: 31.05.2017

Location: Palisády

Vyhlasujeme súťaž „10 PET vrchnáčikov pre pomoc druhým“. Na škole prebieha zber PET vrchnáčikov,  z ktorého finančné zdroje sú určené na charitu – prispievame na rehabilitáciu postihnutých detičiek (bližšie informácie viď webstránka HorebPet resp. naše nástenky).

Niektoré deti prinášajú obrovské množstvá vrchnáčikov (zapájajú celú rodinu a rodičia i kolegov v práci). Avšak niektoré deti sa nezapájajú vôbec a touto súťažou ich chceme zaktivizovať. Súťaž prebieha priebežne do konca mája.

V apríli prebehne zber papiera. Prosím, aby deti už začali pripravovať – zbierať papier.

Pomôžme i MY životnému prostrediu. O tom, že sme s tým už začali, si môžete prečítať aj v článku o akcii Deň PET fľaše.

Anna Holická, koordinátor ekologickej výchovyComments are Closed

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.