Biblická olympiáda – celoslovenské kolo

20. 5.2016 sa konalo celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Rimavskej Sobote. Našu školu zastupovali 4 študenti v 2. a 3. kategórii.
Gratulujeme tým, ktorí získali umiestnenie na prvých troch miestach.

Cirkevné školy:

2. kategória – žiaci 5. a 6. Ročníka, primy a sekundy
P.č., Meno a priezvisko, Škola
1. Martin Druska, ESŠ L. Mikuláš
2. Miroslava Rovňáková, EL Bratislava
3. Juraj Čabrák, EZŠ Bratislava
4. Zuzana Buľovská, ESŠ Martin

3. kategória – žiaci 7. až 9. ročníka, kvarty až kvinty
P.č., Meno a priezvisko, Škola
1. Debora Horňanová, EL Bratislava
2. Ivana Kobyľanová, EGJAK Košice
3. Anna Drusková, ESŠ L. Mikuláš
4. Tereza Filová, ESŠ L. Mikuláš
5. Tamara Uhrínová, EL Bratislava

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.