Adventné služby Božie s odovzdávaním diplomov úspešným riešiteľom

Adventný čas vrcholil a my sme sa už tešili na blížiace sa sviatky pokoja a lásky – teda na Vianoce.Posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami 20.11.2019 sme sa zhromaždili všetci žiaci z Palisád v Malom kostole na Panenskej ulici, kde sme spoločne svojimi piesňami oslavovali nášho Boha a počúvaním Jeho slova sme si hlavne uvedomili, že Vianoce sú o príchode Ježiša na tento svet. Nie je to o darčekoch, ktoré dostávame od blízkych, ale o dare, ktorý nám dal sám Boh vo svojom Synovi. Po kázni sme aj odovzdali diplomy tým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do rôznych súťaží v škole a boli úspešní.

Na záver nám zahrali žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľ. Žitňanovej skladbu Vchádza náš Kráľ, ktorú sme spoločne s nimi zaspievali ako vyznanie našej viery.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.