Adventná besiedka 2017

Adventný čas je časom zastavenia a uvedomenia si toho, čo pre nás Pán Boh vykonal. Je to čas, kedy chceme tráviť čas, aby  sme nezabúdali, že podstatou adventného obdobia je príprava na príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Tak ako každý rok aj v tomto roku sme pripravili program s našimi deťmi I. stupňa EZŠ Palisády pre rodičov a priateľov školy. Témou bolo zvestovanie radostnej správy – rodičom Jána Krstiteľa Zachariášovi a Alžbete a aj rodičom Pána Ježiša Márii a Jozefovi.

Programom sme poslúžili  pod vedení pani učiteliek EVB Mgr. Ľ.Žitňanovej a Mgr. K. Konopeusovej 10.12.2017 o 9.30h v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke, kde nás s radosťou privítali.

Po službách Božích si pripravili jednotlivé triedy spolu s rodičmi aj adventný bazár s výrobkami, ktoré vytvorili aj samotní žiaci I. stupňa. V zborovom dome sme mohli pokračovať v spoločne strávenom čase pri rozhovoroch, ale aj pri dobrotách, ktoré priniesli ochotné mamičky. Mládežnici cirkevného zboru zase pripravili detský vianočný punč. Tento čas bol pre mnohých z nás požehnanou chvíľou a veríme, že aj táto aktivita je a bude uvedomením si skutočných dôvodov ADVENTU.

(Text napísala p. spirituálka Karolína Konopeusová.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.