Termíny

 

1. ročník EZŠ

V dňoch 6. a 7. apríla 2018 (piatok, sobota) sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka Evanjelickej základnej školy, Palisády 57 pre školský rok 2018/2019.

Zápis bude prebiehať na pracovisku základnej školy – Palisády 57 v nasledovnom čase:

 • dňa 6. 4. 2018 (piatok) od 14:00 do 18:00
 • dňa 7. 4. 2018 (sobota) od 9:00 do 12:00.

5-ročné bilingválne štúdium 

 • 6. 12. 2017 – Deň otvorených dverí
 • február a marec 2018 v soboty – príprava na prijímacie pohovory
 • predbežne 26. marca 2018 (po odsúhlasení okresným úradom BA potvrdíme)
  • prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
  • prijímacie skúšky z matematiky
  • prijímacie skúšky z anglického jazyka
  • prijímacie skúšky z evanjelického náboženstva

Každý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na Evanjelickom lýceu bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou, zaslanou najneskoršie päť dní pred konaním prijímacích skúšok.

Podrobnejšie informácie o podmienkach prijatia sú na tejto stránke.


8-ročné gymnázium

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 14. mája 2018 (pondelok) o 8.00 hod. alebo v druhom termíne 17. mája 2018 (štvrtok) o 8.00 hod. na Vranovskej ul. 2, Bratislava.

Prijímacia skúška bude pozostávať:

 • z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (50 minút)
 • z písomnej skúšky z matematiky (50 minút)
 • z preverenia vedomostí z evanjelického a. v. náboženstva (25 minút)

Obsah vedomostných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky bude vychádzať z učiva 1. – 4. ročníka základnej školy a učiva Štátneho vzdelávacieho programu pre 5. ročník základnej školy. Obsah vedomostí z evanjelického náboženstva bude vychádzať z učebných osnov náboženskej výchovy pre základné školy.

Prestávky medzi písomnými skúškami budú 10 minút. Prijímacia skúška končí o 10.25.

Prihlášky je potrebné podať do 7. mája 2018.

 

 

© 2019: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.