Termíny

 

1. ročník EZŠ (ešte neaktualizované)

V dňoch 5. a 6. apríla 2019 (piatok, sobota) sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka Evanjelickej základnej školy, Palisády 57 pre školský rok 2019/2020.

Zápis bude prebiehať na pracovisku základnej školy – Palisády 57 v nasledovnom čase:

 • dňa 5. 4. 2019 (piatok) od 14:00 do 18:00
 • dňa 6. 4. 2019 (sobota) od 9:00 do 12:00.

5-ročné bilingválne štúdium 

 • 4. 12. 2019 – Deň otvorených dverí
 • 8. apríla 2020 (na základe rozhodnutia Okresného úradu BA)
  • prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
  • prijímacie skúšky z matematiky
  • prijímacie skúšky z anglického jazyka
  • prijímacie skúšky z evanjelického náboženstva

Každý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na Evanjelickom lýceu bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou, zaslanou najneskoršie päť dní pred konaním prijímacích skúšok.

Podrobnejšie informácie o podmienkach prijatia sú na tejto stránke.


8-ročné gymnázium (neaktualizované)

Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutím Okresného úradu Bratislava nedostalo Evanjelické lýceum povolenie otvoriť pre školský rok 2019/2020 prímu 8-ročného programu sa prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 neuskutočnia.

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.