Termíny

 

5-ročné bilingválne štúdium 

  • December 2021 – Deň otvorených dverí online formou (podrobnosti budú zverejnené neskôr vzhľadom na opatrenia)
  • marec/apríl 2022 (na základe rozhodnutia Okresného úradu BA)
    • prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
    • prijímacie skúšky z matematiky
    • prijímacie skúšky z anglického jazyka
    • prijímacie skúšky z evanjelického náboženstva

Každý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na Evanjelickom lýceu bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou, zaslanou najneskoršie päť dní pred konaním prijímacích skúšok.

Podrobnejšie informácie o podmienkach prijatia sú na tejto stránke.

 

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.