Eko Alarm

Na jeseň 2017 sme sa na základe výzvy prihlásili do projektu Evanjelickú základnú školu (EZŠ) a Evanjelické lýceum (Osemročné gymnázium). EZŠ bola do projektu vybratá. Realizácia projektu začala 1. januára 2018. Pôvodne mal projekt trvať do 31. decembra 2018, bol však predĺžený do 31. marca 2019.

V januári 2018 vypracovala pani učiteľka Anna Holická vstupný dotazník, ktorý bol zameraný na zistenie množstva odpadu na našej škole. Na konci projektu bol opäť vypracovaný výstupný dotazník.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v rámci projektu

  • V januári 2018 sme dostali pre 6 tried po dva koše na separovaný odpad – na papier a plast.  Pani učiteľka Holická robila pre všetky triedy EZŠ aktivitu, pri ktorej sa deti učili ako správne triediť odpad, prečo má význam odpad triediť.
  • 17.4.2018 prišla do školy lektorka, ktorá pre všetky triedy EZŠ a niektoré triedy EL urobila prednášku o separovaní odpadu a mala s deťmi i praktickú aktivitu.
  • Počas celého roka sme zbierali zubné kefky, triedili sme ich na – Curaprox i iné značky. Za celé obdobie sme vyzbierali 800 kefiek a dostali sme 8 ďalších košov na triedenie odpadu.
  • Na jeseň 2018 škola dostala 150€ grant, ktorý bol určený na nákup Curaprox kefiek. Z peňazí poskytnutých firmou Curaprox bolo zakúpených 52 zubných kefiek. Kefky boli použité na podporu ekologických aktivít na škole. Zubnými kefkami boli odmenení žiaci, ktorí sa v minulom školskom roku 2017/2018 v rámci súťaže Zelená trieda zapojili do zberu PET vrchnáčikov a vyzbierali 1 000  a viac kusov vrchnáčikov.

Objektívne môžeme zhodnotiť, že počas trvania projektu sa výrazne znížilo množstvo komunálneho odpadu v triedach, deti začali klásť väčší dôraz na separovanie, čo bolo aj jedným z cieľov projektu.

Uvedomujeme si, že proces ekologickej výchovy je dlhodobým procesom. Ešte stále sa stane, že niektoré deti nevedia rozlíšiť, ktorý odpad patrí do ktorého koša. Triedni učitelia, v spolupráci s pani učiteľkou Holickou, preto aj spätne vysvetľujú žiakom zásady správneho triedenia odpadu.

V zbere zubných kefiek v spolupráci s firmou Curaprox sa pokračuje. Zber použitých zubných kefiek Curaprox bude v školskom roku 2018/2019 ukončený k 31.5.2019.

Vyhodnotenie projektu organizátormi bude po 31.3.2019

Koordinátorom projektu je pani učiteľka Mgr. Anna Holická.

Viac informácií o projekte môžete nájsť na www.ekoalarm.sk.

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.