Všetky udalosti EZŠ

Rodičovské združenie

Start date: 30.05.2018

End date: 07.06.2018

Dňa 5.  júna  2018 (utorok) sa uskutoční rodičovské združenie pre všetky ročníky na EZŠ  Palisády. Začiatok rodičovského združenia je: o 16:00 hod. pre prvý stupeň ZŠ (1. – 3. ročník ZŠ) v kmeňových triedach o 17:00 hod. pre 4. ročník a druhý stupeň ZŠ a osemročné gymnázium (5. ročník ZŠ, prímaRead More

Prijímacie konanie na 8-ročné štúdium

Start date: 14.05.2018

End date: 17.05.2018

Location: Vranovská 2

Prijímacie konanie na 8-ročné štúdium sa bude konať v dvoch termínoch: 14. mája 2018 a 17.mája 2018. Viac informácií je dostupných priamo tu.

Triedne aktívy a konzultácie

Error: please reset date

Time: 16,00-18,00

Location: Palisády

5. júna 2018 (utorok) sa budú konať triedne aktívy a konzultačné hodiny pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov základnej školy a študentov osemročného gymnázia na EZŠ a EL Palisády.

2% nám

Start date: 29.01.2018

End date: 30.04.2018

Zápis na ZŠ

Start date: 06.04.2018

End date: 07.04.2018

Location: Palisády

Deň otvorených dverí – Palisády

Date: 20.03.2018

Time: 8:30 - 12:30

Location: Bratislava, Palisády 57

Dňa 20. marca 2018 Vás radi privítame v priestoroch našej Evanjelickej základnej školy, a zároveň aj osemročného gymnázia Evanjelického lýcea.

Ples lýceistov – Venice Carnival Night

Date: 27.01.2018

Location: Dom kultúry Zrkadlový háj

Po minuloročnom úspechu vás opäť pozývame na 8. Ples Lyceistov, tentokrát v téme Venice Carnival Night (Benátsky karneval).

Oznam pre stravníkov – Palisády

Start date: 08.01.2018

End date: 26.01.2018

Location: Palisády

Od 1. 1. 2018 na základe žiadosti rodičov o zmenu dodávateľa stravy bude novým dodávateľom stravy spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287. V budove Palisády bude systém podobný ako u doterajšieho dodávateľa stravy (stravné lístky), v budove Vranovská bude zavedený elektronický stravovací systém. Cena a platobnéRead More

Dôležité pre stravníkov v školskej jedálni: zmena dodávateľa

Start date: 04.12.2017

End date: 20.12.2017

Location: Vranovská, Palisády

Stravovanie – obedy vo Výdajniach stravy Evanjelickej základnej školy, Palisády 57 a Evanjelického lýcea, Vranovská 2 

Adventný bazár a Vianočná besiedka

Date: 10.12.2017

Time: 9,30

Location: Kostol Svätej Trojice na Strečnianskej ulici (Petržalka)

Žiaci Evanjelickej základnej školy Vás pozývajú v nedeľu 10. decembra 2017 do Kostola Svätej Trojice na Strečnianskej ulici (Petržalka), kde o 9,30 počas Služieb Božích bude Vianočná besiedka a následne o 10,30 v zborových priestoroch Adventný bazár.

Kilo na pomoc pre rodiny v kríze

Start date: 27.11.2017

End date: 01.12.2017

Location: Vranovská, Palisády

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlásila projekt Kilo na pomoc pre rodiny v kríze.

Zber PET fliaš

Date: 28.11.2017

Location: Palisády

Milí priatelia, v utorok 28. novembra 2017 prebehne ráno pred vstupom do budovy na Palisádach zber PET fliaš. Ako už tradične, dieťa donesie 2 PET fľaše ako “vstupné” do školy (ale medze sa nekladú, deti môžu doniesť i väčší počet :).

Voľby zástupcov rodičov do Rady Evanjelickej základnej školy a do Rady Evanjelického lýcea

Start date: 13.11.2017

End date: 14.11.2017

Location: Vranovská 2, Palisády 57

Voľby zástupcov rodičov prebehnú samostatne pre Evanjelické lýceum (Vranovská 2 a elokované pracovisko Palisády 57) a Evanjelickú základnú školu.

Obedy v školskom roku 2017/2018

Start date: 23.08.2017

End date: 30.09.2017

Stravovanie (obedy) pre Evanjelickú základnú školu a Evanjelické lýceum zabezpečuje Školská jedáleň pri ZŠ a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava. Obedy sa vydávajú v Školských výdajniach stravy v budovách školy – na Vranovskej a na Palisádach. Obedy sa budú  podávať od 5. septembra 2017 (prevzatie stravných lístkov 4. 9. 2017). Informácie a pokynyRead More

Zoznamy prvákov – Evanjelická základná škola

Start date: 30.08.2017

End date: 25.09.2017

Location: Palisády

Zoznamy prváčikov sú už hotové. Okrem toho vás, milí rodičia, prosíme aj o oboznámenie sa s organizáciou prvých školských dní. 1.A 1. Bahna Matej Miloslav 2. Cunha Benjamin 3. Das Milica 5. Hledík Sofia 6. Hort Leonard 7. Jalkóczy Adriana 8. Lacho Simeon Ján 9. Michna Matej Ivan 10. MordehaevRead More

© 2019: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.