PaedDr. Anna Pukajová

Vyučujem predmety: 

  • Prírodoveda, Vlastiveda, Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova, Informatika, Telesná a športová výchova (všetky uvedené v IV. A);
  • Telesná a športová výchova (dievčatá z V. A a VI. A)
  • Hudobná výchova (I. A)
  • Dejepis, Geografia (V. A)

Nájdete ma v miestnosti: č. 24

Konzultačné hodiny: utorok 14:00 h. – 15:00 h.

Kontakt: anna.pukajova@evlyceum.sk

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.