Príspevky

Príspevok do OZ Rada rodičov Palisády 57 bol na školský rok 2020/2021 stanovený vo výške 50€. V prípade zlej finančnej situácie, dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu niektorého člena rodiny, alebo inej mimoriadnej situácie, je možné požiadať o zníženie, alebo odpustenie príspevku. Písomnú žiadosť je potrebné doručiť zástupcovi triedy v Rade rodičov do 31.10.2020 a doplniť ju o potvrdenie príslušného úradu (napr. poberanie dávok v hmotnej núdzi,…).

Pokyny k platbe príspevku a avízo o platbe

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.