Predmetové komisie a metodické združenie ZŠ


Metodické združenie


V školskom roku 2018/2019 pracuje na 1. stupni EZŠ metodické združenie v nasledovnom zložení:

Vedúca MZ: Bc. Petra Palkovičová, triedna 2.A

Členovia MZ:

 • Mgr. Renáta Minarovičová
 • Mgr. Martin Minárik, triedny 3.A
 • PaedDr. Kristína Pekníková, triedna 1.A
 • Mgr. Mária Ridvanová, triedna 2.B
 • Mgr. Hedviga Valková, triedna 4.A
 • Mgr. Ľuboslava Žitňanová

Vedúca ŠKD: Bc. Judita Horváthová


Piaty a šiesty ročník – predmetové komisie


Slovenský jazyk a literatúra – Dejepis – Občianska náuka – Výtvarná výchova – Hudobná výchova – Telesná výchova

Vedúca PK: Mgr. Eva Šallingová

Členovia PK:

 • Mgr. Eva Adamove
 • Mgr. Danijela Jagošová
 • Mgr. Anna Kampová
 • Bc. Petra Palkovičová
 • Mgr. Janko Svetlík
 • Mgr. Hedviga Valková
 • Mgr. Ľuboslava Žitňanová

Cudzie jazyky

Vedúca PK: PhDr. Lýdia Leonová triedna 6.A

 • Mgr. Simona Danišová, triedna 5.A
 • Geraldine Rogness, M.A.
 • Ing. Edita Prostredníková

Náboženská výchova

Vedúca PK: Mgr. Danijela Jagošová

 • Mgr. Karolína Konopeusová
 • Mgr. Ľuboslava Žitňanová

Matematika a prírodné vedy

Vedúca PK: Mgr. Anna Holická

 • Mgr. Martin Minárik
 • Mgr. Mária Ridvanová
 • Bc. Rastislav Kevický
 • Mgr. Hedviga Valková
 • Mgr. Kristína Zemková
© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.