Plastové (PET) fľaše

Naša škola sa dlhodobo zapája i do ekologických aktivít firmy OLO, ktorá ich v rámci projektu OLOmánia organizuje pre školy (viac na https://www.olomania.sk/).

V septembri sa najmä triedy EZŠ zúčastnili aktivity „S OLO zadarmo do ZOO“. Podmienkou účasti bolo prinesenie jednej PET fľaše do ZOO a jedného jablka alebo jedného kusu zeleniny pre zvieratá. Každoročne má táto aktivita veľký úspech u detí.

Vo februári sa koná Festival ekologických filmov spojený s besedou autorov filmov, ktorého sa zúčastňujú žiaci 2. stupňa.

V apríli sa zúčastňujeme ekologických exkurzií do spaľovne vo Vlčom hrdle. Už počas tohto školského roka (2019/2020) sme sa zúčastnili exkurzie do sklárne Nemšová, kde sa spracováva recyklované sklo.

Podmienkou zapájania sa školy do aktivít Olománie sú minimálne dva zbery druhotných surovín počas školského roka. Preto sa 2x ročne organizuje na škole Deň PET fľaše, kedy ako vstupenku do školy deti prinášajú dve PET fľaše.

Aj touto cestou Vás chceme poprosiť, aby ste použité PET fľaše odkladali (škola vie poskytnúť špeciálne vrecia na skladovanie) a v Deň PET fľaše priniesli do školy väčšie (dlhodobo zbierané) množstvo, nakoľko zber PET fliaš má z roka na rok klesajúcu tendenciu a reálne hrozí, že naša škola nebude môcť v budúcnosti využívať podujatia organizované v rámci projektu OLOmánia. Ďakujeme.

Termín najbližšieho Dňa PET fľaše oznámime včas.

Koordinátorkou projektu je pani učiteľka Mgr. Anna Holická.

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.