Papier

Zber papiera prebieha u nás každoročne v spolupráci z firmou www.ekoway.sk. Naša škola si aj týmto spôsobom môže mierne finančne prilepšiť a získané financie využiť na zabezpečenie potrebných vecí. Žiaci súťažia medzi sebou ako jednotlivci, aj ako triedy. Všetci vedia, že odovzdaním 60 kg papiera do zberu „zachránili“ jeden strom.

V školskom roku 2018/2019 sa celkovo vyzbieralo 7408,8kg (EZŠ 3370,5kg, EL 4038,3kg). Aj keď ide o mierne medziročné zvýšenie množstva nazbieraného papiera, bolo by žiadúce, aby sa do zberu zapájalo viac detí. Okrem finančného efektu majú zbery druhotných surovín veľmi dôležitý dosah na ekologické povedomie žiakov, ako aj na uvedomovanie si dôležitosti šetrenia surovín, a tým aj prírodného prostredia. Do tohto nazbieraného množstva nie sú zarátané priebežné zbery papiera z nádob na chodbách.

Vyhodnotenie zberu je 2x do roka, na konci školského roka sú najlepší zberači odmenení cenami.

Zber v tomto školskom roku začne 1.10.2019 a bude ukončený k 31.5.2020.

Koordinátorkou zberu papiera je pani učiteľka Holická.

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.