Informácie k obedom

Od 1. 1. 2018 na základe žiadosti rodičov o zmenu dodávateľa stravy bude novým dodávateľom stravy spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287.


V budove Palisády bude systém podobný ako u doterajšieho dodávateľa stravy (stravné lístky), v budove Vranovská bude zavedený elektronický stravovací systém.


Cena a platobné údaje:

  • Cena obedov pre prvý stupeň 1,50 €/deň, MESAČNÁ PLATBA ZA OBEDY   28,50 €
  • Cena obedov pre druhý stupeň 1,60 €/deň, MESAČNÁ PLATBA ZA OBEDY 30,40 €

Číslo účtu v ČSOB – IBAN: SK69 7500 0000 0040 2372 8166

Platobné údaje:

Pri platbe stravného je nutné zadať VARIABILNÝ SYMBOL ŽIAKA a v správe pre prijímateľa uviesť identifikačné údaje žiakaPRIEZVISKO, MENO, TRIEDA (napr. pre EZŠ – Nováková Jana 4A, pre osemročné gymnázium trieda napr. 2OA)

Variabilné symboly rozdajú študentom triedni učitelia.


Forma úhrady:

Platba mesačne formou trvalých príkazov (TP), alebo prostredníctvom Internet bankingu.

Nie je možná platba poštovou poukážkou!

Prvú platbu za obedy od januára 2018 je potrebné uskutočniť do 25. 12. 2017. V prípade, že platba nebude pripísaná na účet dodávateľa do 31. 12. 2017 nemôže žiak dostať obed 8. januára 2018 (t. j. prvý deň školského vyučovania).

V mesiacoch jún a júl je nutné platbu stravného TP zrušiť! Poslednú platbu je potrebné vykonať do 25. mája v kalendárnom roku (je to platba za jún).

Preplatok stravného – vyúčtovanie sa robí na konci školského roka. Nízke preplatky sú prevedené do nasledujúceho školského roka.


Stravné lístky

Stravné lístky bude vydávať pracovníčka dodávateľa stravy v prvý deň školského vyučovania na základe úhrad prijatých na bankový účet. Preto prosíme uvádzať v príkaze na úhradu požadované údaje, aby mohli byť platby identifikované a predišlo sa nedorozumeniam.


Odhlášky obedov (neplatí pre budovu Vranovská! Tam sa odhlasujú prostredníctvom IŽK)

Odovzdaním podpísaných stravných lístkov pani kuchárke Anne Czuczovej

Odhlášky obedov pre budovu Palisády: najneskôr do 730hod. v daný deň na:

Mail: jedalensvr@gmail.com

Telefón: 0914 109 109

  •  Ak žiak odchádza zo školy počas školského roka, alebo preruší stravovanie, je vždy potrebné odhlásiť stravu!
  • V prípade plánovaných školských výletov, lyžiarskeho výcviku, choroby a iných je povinnosťou stravníka odhlásiť sa zo stravy vo vlastnom záujme.
  • V prípade lyžiarskeho výcviku, viacdenných výletov a neprítomnosti v škole posledné 3 dni pred vianočnými a letnými prázdninami, prosíme odhlásiť tieto obedy minimálne 3 dni vopred (kvôli zásobovaniu, býva väčší počet odhlásených)

VÝDAJ OBEDOV: od 11.30 do 14.30 hod

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.