Harmonogram ZŠOrganizácia školského roka 2018/2019


Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) so žiakmi sa stretneme o 7,55 hod. v budove školy na Palisádach, 57 na triednickych hodinách. O 8,15 hod. sa presunieme na Služby Božie do Veľkého kostola na Panenskej ulici v Bratislave. Po skončení Služieb Božích sa žiaci presúvajú do budovy školy.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).


Termíny triednych aktívov, konzultačných hodín a klasifikačných porád na šk. rok 2018/2019


Triedne aktívy (TA) / konzultačné hodiny (KH) Palisády 57

 • 18. septembra 2018 o 16.00 / 17.00 (TA)
 • 13. novembra 2018 o  16.00 /17.00 (TA, KH)
 • 15. januára 2019 o 16.00 / 17.00 (TA, KH)
 • 16. apríla 2019 o 16.00 / 17.00 (KH)
 • 28. mája 2019 o 16.00 / 17.00 (TA, KH)

Klasifikačné porady Vranovská 2

 • štvrťočná: 13. novembra 2018
 • polročná: 29. januára 2019
 • trištvrteročná: 16. apríla 2019
 • koncoročná: 25. júna 2019

Termíny školských prázdnin v šk. roku 2018/2019


 • 29. október – riaditeľské voľno (vzhľadom na mimoriadny štátny sviatok 30. 10. 2018)
 • jesenné 31. október – 4. november 2018
 • vianočné 22. december 2018 – 7. január 2019 (pondelok)
 • polročné 1. február 2019 (piatok)
 • jarné Bratislavský kraj 23. február – 3. marec 2019
 • veľkonočné 18. apríl – 23. apríl 2019
 • letné 29. jún – 1. september 2019

 

© 2019: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.