Harmonogram ZŠ


Organizácia školského roka 2017/2018


Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok), so žiakmi sa stretneme o 7,55 hod. v budove školy na Palisádach, 57. O 8,15 hod. sa presunieme na Služby Božie do Veľkého kostola na Panenskej ulici v Bratislave. Po skončení Služieb Božích sa žiaci 1.-4. ročníka vrátia do školy, pokračujú triednickými hodinami a popoludní bude pre nich otvorený školský klub. Žiaci 5. ročníka pokračujú triednickými hodinami.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).


Termíny triednych aktívov, konzultačných hodín a klasifikačných porád na šk. rok 2017/2018


 

Triedne aktívy (TA) / konzultačné hodiny (KH) Palisády 57

 • 5. septembra 2017 o 17.00 – iba Prima A, Prima B (TA)
 • 19. septembra 2017 o 17.00 (TA)
 • 14. novembra 2017 o 17.00 (krátky TA, KH), pre 1.-3. ročník o 16.00
 • 9. januára 2018 o 17.00 (TA, KH), pre 1.-3. ročník o 16.00
 • 17. apríla 2018 o 17.00 (TA, KH), pre 1.-3. ročník o 16.00
 • 5. júna 2018 o 17.00 (TA, KH), pre 1.-3. ročník o 16.00

Klasifikačné porady Palisády 57

 • štvrťočná: 14. novembra 2017
 • polročná: 30. januára 2018
 • trištvrteročná: 17. apríla 2018
 • koncoročná: 26. júna 2018

Termíny školských prázdnin v šk. roku 2017/2018


 • jesenné 30. október – 1. november 2017
 • vianočné 23. december 2017 – 7. január 2018
 • polročné 2. február 2018 (piatok)
 • jarné Bratislavský kraj 5. marec – 9. marec 2018
 • veľkonočné 29. marec – 3. apríl 2018
 • letné 2. júl – 2. september 2018

 

© 2018: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.