Harmonogram stretnutí RŠ


Zasadania RŠ EZŠ sa konajú každý DRUHÝ štvrtok v každom DRUHOM mesiaci školského roka o 16:30.

Ak sa na konci nejakého zasadania RŠ EZŠ ukáže, že nasledujúce zasadanie už dva mesiace po ňom nie je potrebné, lebo nie je čo riešiť, po dohode na danom zasadaní bude ďalšie zasadanie až o 4 mesiace. Táto dohoda sa oznámi e-mailom všetkým členom. Inak zostávajú platné všetky dátumy  záväzne.


Aktuálne dátumy najbližších zasadaní (chronologicky)

Školský rok 2020/2021

  • 22.10. 2020
  • 4. 2. 2021
  • 10. 6. 2021
  • plus dva termíny budú dohodnuté ad hoc kvôli VK na riaditeľa EZŠ
© 2020: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.